OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży:

  • klasy I-IV
  • klasy V-VIII

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie m.in. malarstwa, rysunku, grafiki i tkactwa. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny prac przestrzennych ani zbiorowych.

Format pracy – dowolny.

Z każdej grupy wiekowej jury dokona wyboru 3 prac, które przejdą do etapu gminnego.

Prace konkursowe można składać do 30 listopada 2023r. u pań: Elżbiety Ptaszyńskiej i Justyny Grądys.

(Na odwrocie należy podać imię, nazwisko i klasę autora pracy)

Justyna Grądys
Elżbieta Ptaszyńska