RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. 
RODO jest obowiązującym prawem dla wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych.

Od 25 MAJA 2018 ROKU ADMINISTRATOREM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.
Rudniki 6, 46-325 Rudniki, REGON 000273650, tel: 34 3595032

ADMINISTRATOREM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI JEST:
mgr Piotr Rasztar. Wieluńska 6, 46-325 Rudniki, tel: 34 3595032