Obiady w szkolnej stołówce

Aktualnie obiad uczniowski kosztuje 3 zł.

Wpłat należy dokonywać do 12 każdego miesiąca.

Nowy numer: 46 8909 0006 0050 0505 6813 0005