Obiady w szkolnej stołówce

Aktualnie obiad uczniowski kosztuje 3 zł.

Wpłat należy dokonywać do 12 każdego miesiąca.

Konto: 03 8909 0006 0050 0505 6813 0003