Obiady w szkolnej stołówce

Aktualnie obiad uczniowski kosztuje 4 zł. (od 01.05.2022r.)

Informacja z księgowości dotycząca poprawności danych płatności za szkolne obiady:

  • Opłatę za posiłki należy uiszczać w terminie do 10 każdego miesiąca.
  • Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr. 46 8909 0006 0050 0505 6813 0005
  • Tytuł przelewu: imię i nazwisko (dziecka)miesiąc (za który dokonywana jest opłata)
  • Przelew na każde dziecko oddzielnie (jeśli mamy do opłaty więcej niż jedno dziecko)

Jeśli kwota wpłaty będzie inna niż podana w SMSie lub tytuł przelewu nie będzie wskazywał imienia i nazwiska oraz miesiąca, to PRZELEWY BĘDĄ ZWRACANE I TRZEBA BĘDZIE JE PONOWNIE (prawidłowo) WYKONAĆ.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Karta zgłoszenia na obiady

Karta rezygnacji z obiadów

Oświadczenie o uczuleniach, alergenach i innych