MS Office 365 – word, excel, power point, teams itd. – konta uczniów

Każdy z uczniów ma możliwość logowania się i używania legalnej licencji Microsoft Office 365 na Word, Excel, Power Point, Teams i wiele innych.

Link do logowania: https://login.microsoftonline.com/

Wszystkie szkolne laptopy mają zainstalowany MS Office 365 i nie trzeba tego robić ponownie. Wystarczy jedynie zalogować się kontem ucznia.

Uczniowie logują się wykorzystując konto eszkoły, czyli tak samo jak do Teams.

Po zalogowaniu się, w prawym górnym rogu będzie przycisk Zainstaluj pakiet Office po kliknięciu którego, należy zapisać plik uruchamiający instalację (można go zapisać w pobranych)

Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Instalacja trwa dosyć długo ze względu na rozmiar pliku instalacyjnego.

Jeśli po instalacji i uruchomieniu np. Worda pokazuje się okno do logowania, to należy użyć loginu i hasła ucznia z eszkoły (tak jak w Teams).