MS Office 365 – word, excel, power point, teams itd. – konta uczniów

Każdy z uczniów ma możliwość logowania się i używania legalnej licencji Microsoft Office 365 na Word, Excel, Power Point, Teams oraz dostęp do 1 TB tzw. “chmury”.

Link do logowania/pobrania aplikacji na laptop/komputer: https://login.microsoftonline.com/

W domu uczniowie mogą logować się na własnych laptopach/komputerach wykorzystując konto eSzkoły/eDziennika (uczniowie posiadają 5 legalnych licencji i mogą MS OFFICE 365 zainstalować na 5 dowolnych urządzeniach).

Standardowo konto ucznia/rodzica/nauczyciela jest adresem email i składa się z 3 liter imienia, 4 liter nazwiska i jakiejś cyfry lub liczby np.: piorasz38@eszkola.opolskie.pl – wyłącznie konto ucznia ma możliwość instalowania pakietu MS OFFICE 365

Po zalogowaniu się kontem uczniowskim, w prawym górnym rogu będzie przycisk Instalowanie aplikacji po kliknięciu którego, należy zapisać plik inicjujący instalację (można go zapisać w pobranych), który po pobraniu należy uruchomić.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Instalacja trwa dosyć długo ze względu na rozmiar pliku instalacyjnego.

Jeśli po instalacji i uruchomieniu np. Worda pokazuje się okno do logowania, to należy użyć loginu i hasła ucznia z eSzkoły/eDziennika.