Rada Rodziców

Kochani rodzice, drodzy uczniowie dziś nadszedł wielki dzień dla naszych najmłodszych uczniów – PASOWANIE.
Z tej okazji Rada Rodziców postanowiła ufundować skromne prezenty dla klasy pierwszej, a uczniowie klasy 3 pod opieką Pani Anny Krzak stworzyli piękne zakładki do książek.
Przy tej okazji pragniemy poinformować, że w statucie Rady Rodziców znalazł się punkt, że od tego roku szkolnego takie prezenty będą witały każdego pierwszoklasistę w dniu ślubowania PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.

Z wyrazami szacunku
RADA RODZICÓW

KONKURS DOBROWOLNYCH WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

  • od 80 do 90 % zadeklarowanej wpłaty otrzymają zwrot na rzecz klasy 20% wpłaconej kwoty, 
  • od 90 do 100 %  zadeklarowanej wpłaty otrzymają zwrot na rzecz klasy 30% wpłaconej kwoty;
  • Nagrodę – środki pieniężne, każda z klas może wykorzystać na cele klasowe, w uzgodnieniu z wychowawcą,np. wyjście do kina lub teatru, dofinansowanie wycieczki, zakup pomocy dydaktycznych czy zabawek itp. 
  • Wyniki konkursu przedstawione zostaną w terminie do 29 lutego 2024 r. 

Zapraszamy do udziału w konkursie i wpłat na fundusz Rady Rodziców

Regulamin dobrowolnych wpłat na Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców


Informujemy, że nowy zarząd Rady Rodziców, od 01.09.2023r. tworzą:

Agnieszka Kałwak-Maruszewska – przewodnicząca

Magdalena Lentner – wiceprzewodnicząca

Justyna Dworaczyńska – sekretarz

Aldona Maruszewska – skarbnik

Składka na Komitet Rodzicielski: 50 zł, 30 zł drugie dziecko i kolejne.

Płatność u wychowawców klas lub na konto: 70 89090006 0050 0505 3489 0001 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem.


Informujemy, że nowy zarząd Rady Rodziców, od 01.09.2022r. tworzą:

Agnieszka Kałwak-Maruszewska – przewodnicząca

Karolina Adamczyk – wiceprzewodnicząca

Justyna Dworaczyńska – sekretarz

Aldona Maruszewska – skarbnik

Składka na Komitet Rodzicielski: 50 zł, 30 zł drugie dziecko i kolejne.

Płatność u wychowawców klas lub na konto: 70 89090006 0050 0505 3489 0001 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem.


Składka na Komitet Rodzicielski: 50 zł, 30 zł drugie dziecko i kolejne.

Płatność u wychowawców klas lub na konto: 70 89090006 0050 0505 3489 0001 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem.

Informujemy, że nowy zarząd Rady Rodziców, od 01.09.2020r. tworzą:

Agnieszka Kałwak-Maruszewska – przewodnicząca

Aldona Maruszewska – wiceprzewodnicząca

Małgorzata Sieja – sekretarz

Marta Staniszewska – skarbnik


  • Rada Rodziców – rozliczenie finansowe za 2021 rok
Przeniesienie z poprzedniego roku 13 811,60 (konto: 12 974,16; gotówka: 837,44)

Wpływy: 17 444,11

Wydatki: 17 256,21

Saldo na dzień 15.02.2022r. – 13 999,5 (konto: 9 766,86; gotówka:4 232,64)

Wpływy na rok 2021

250,00 OldBoysRudniki

340,00 makulatura przekazana przez szkołę

250,00 złom przekazany przez szkołę

1 637,50 zbiórka makulatury

5 265,00 wpłaty na RR

5 181,61 kiermasz bożonarodzeniowy

4 520,00 sponsorzy sztandaru

Łączne wpływy: 17 444,11

Wydatki na rok 2021

154,80 tort na Dzień Nauczyciela

6 120,00 sztandar

4 978,00 szafki

130,00 nagroda ósmoklasisty

37,50 plakaty bal

330,00 logo RR

5,60 + 37,00 podziękowania dla sponsorów

102,00 + 47,72 różowa skrzyneczka

1 353,92 wydatki na kiermasz

9,00 skany

1 690,00 piłkarzyki

156,07 bal karnawałowy klas 1-3 (13,66 + 72,44 + 69,97)

2038,00 cymbergaj

Łączne wydatki: 17 256,21


  • W czwartek tj. 17.02.2022r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie trójek klasowych w sprawie rozliczenia semestralnego z działalności RR, oraz wyboru nowego zarządu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.


  • Różowa skrzyneczka

Kolejny projekt dla naszych uczniów tym razem skierowany dla dziewczyn to różowa skrzyneczka która jest wypełniona darmowymi środkami higienicznymi. Różowa skrzyneczka ma na celu oswajanie z tematem menstruacyjnym i znajduje się w toalecie na parterze dla dziewczyn klas IV-VIII.

————————————————————————————————————————–

  • Podsumowanie zbiórki makulatury

W akcji zbiórki makulatury zebrano ogólnie 3275kg, co dało 1,637,50gr. Serdeczne podziękowania należą się Firmie PAL-MET Rudniki za bezinteresowną pomoc w przewiezieniu makulatury do skupu, rodzicom którzy przyczynili się do wywozu makulatury ze szkoły i wszystkim tym którzy zaangażowali się w naszą akcję.

Dziękujemy ❤️

—————————————————————————————————————————–

  • Podsumowanie Kiermaszu Świątecznego 2021

Kiermasz świąteczny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a to dzięki tak wspaniałym ozdobom wykonanym przez naszych uczniów. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy zakupili ozdoby. Wszystkie zarobione pieniądze będą przekazane na potrzeby naszych uczniów. Wydatki jakie ponieśliśmy to 1,362.42gr.Kwota z kiermaszu jaka trafia na potrzeby uczniów to…5,121.61gr. DZIĘKUJEMY ❤️

—————————————————————————————————————————–

Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

Szanowni Państwo,
dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków pochodzących z 1% Państwa
podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2021 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach”

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców


Szczegółowe informacje o działalności Fundacji “Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl