Rada Rodziców

Składka na Komitet Rodzicielski: 50 zł, 30 zł drugie dziecko i kolejne.

Płatność u wychowawców klas lub na konto: 70 89090006 0050 0505 3489 0001 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem.

Informujemy, że nowy zarząd Rady Rodziców, od 01.09.2020r. tworzą:

Katarzyna Pilarska – przewodnicząca

Katarzyna Szczęść – wiceprzewodnicząca

Małgorzata Sieja – sekretarz

Marta Staniszewska – skarbnik