Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

  1. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  Lp.

Przerwy świąteczne, dni wolne, termin rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego

Data

1.       

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – poniedziałek

04.09.2023r.

2.       

Wszystkich Świętych – środa – dzień wolny

01.11.2023r.

3.       

Święto Niepodległości – sobota

11.11.2023r.

4.       

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023r.

5.       

Nowy rok – poniedziałek – dzień wolny

01.01.2024r.

6.       

Święto Trzech Króli – sobota

06.01.2024r.

7.       

Ferie zimowe

15–28.01.2024r.

8.       

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2024r.

9.       

Święto Pracy – dzień wolny – środa

01.05.2024r.

10.    

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny – piątek

03.05.2024r.

11.    

Boże Ciało – dzień wolny – czwartek

30.05.2024r.

12.    

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024r.

13.    

Ferie letnie

24.06.2024r.

 

Dodatkowe dni wolne od pracy w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

                    Data

Uwagi

1.       

31.10.2023r.

wtorek

2.       

29.04.2024r.

wtorek

3.       

30.04.2024r.

czwartek

4.       

02.05.2024r.

czwartek

5.       

31.05.2024r.

piątek

 nie wiadomo co będzie z trzema dniami przeznaczanymi na egzamin ósmoklasisty

Lp.

Spotkania z rodzicami, konsultacje, Rady Pedagogiczne kończące semestr, wywiadówki 

Data

1.       

Wywiadówka organizacyjna/Konsultacje – środa

13.09.2023r.

2.       

Konsultacje – środa

18.10.2023r.

3.       

Wywiadówka/konsultacje – poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce, sprawy bieżące – środa

15.11.2023r.

4.       

Konsultacje. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec pierwszego semestru – środa

13.12.2023r.

5.       

Koniec semestru pierwszego

28.01.2024r.

6.       

Rada Pedagogiczna  podsumowująca semestr I  – poniedziałek

29.01.2024r.

7.       

Wywiadówka/konsultacje – poinformowanie  rodziców o ocenach semestralnych – środa

31.01.2024r.

8.       

Konsultacje – środa

28.02.2024r.

9.       

Konsultacje – środa

20.03.2024r.

10.    

Konsultacje – środa

24.04.2024r.

11.    

Konsultacje. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 2023/2024 – środa

15.05.2024r.

12.    

Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna – poniedziałek

17.06.2024r.

Godziny dostępności nauczycieli i pracowników dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

Lp.

Imię i Nazwisko

Godziny dostępności

1.     

Anna Adamczyk-Urzyńska

Poniedziałek

11:30-12:30

2.     

Maria Bejm

Wtorek

12:45-13:45

3.     

Anita Borek

Wtorek

9:00-10:00

4.     

Anna Garncarek

Poniedziałek i środa

7:30-8:00

5.     

Jadwiga Głowacka

Wtorek

11:30-12:30

6.     

Justyna Grądys

Wtorek, czwartek

7:30-8:00

7.     

Anna Kokot

Poniedziałek, wtorek, środa

7:40-8:00

8.     

Anna Krzak

Poniedziałek

10:40-11:40

9.     

Alicja Księżarek

Czwartek

7:00-8:00

10. 

Jagoda Krzymińska

Poniedziałek

7:00-8:00

11. 

Jarosław Marchewka

Poniedziałek

7:00-8:00

12. 

Agata Nowak-Zawada

Czwartek, piątek

7:30-8:00

13. 

Katarzyna Pawlaczyk

Wtorek

12:45-13:45

14. 

Agnieszka Pietrzak

Poniedziałek, wtorek

7:30-8:00

15. 

Elżbieta Ptaszyńska

Wtorek, środa

7:30-8:00

16. 

Beata Rasztar

Środa

12:35-13:35

17. 

Piotr Rasztar

Środa

13:30-14:30

18. 

Małgorzata Rzepka

Wtorek

13:30-14:30

19. 

Aleksandra Strugała

Dzień konsultacji

godz. konsultacji

20. 

Bogdan Szyszka

pierwszy Poniedziałek miesiąca

11:35-12:35

21. 

Sabina Zaręba

Środa

7:30-8:00 i 9:00-9:30