Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

  1. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  Lp.

Przerwy świąteczne, dni wolne, termin rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego

Data

1.       

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – poniedziałek

04.09.2023r.

2.       

Wszystkich Świętych – środa – dzień wolny

01.11.2023r.

3.       

Święto Niepodległości – sobota

11.11.2023r.

4.       

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023r.

5.       

Nowy rok – poniedziałek – dzień wolny

01.01.2024r.

6.       

Święto Trzech Króli – sobota

06.01.2024r.

7.       

Ferie zimowe

15–28.01.2024r.

8.       

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2024r.

9.       

Święto Pracy – dzień wolny – środa

01.05.2024r.

10.    

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny – piątek

03.05.2024r.

11.    

Boże Ciało – dzień wolny – czwartek

30.05.2024r.

12.    

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024r.

13.    

Ferie letnie

24.06.2024r.

 

Dodatkowe dni wolne od pracy w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

                    Data

Uwagi

1.       

31.10.2023r.

wtorek

2.       

29.04.2024r.

wtorek

3.       

30.04.2024r.

czwartek

4.       

02.05.2024r.

czwartek

5.       

31.05.2024r.

piątek

 nie wiadomo co będzie z trzema dniami przeznaczanymi na egzamin ósmoklasisty

Lp.

Spotkania z rodzicami, konsultacje, Rady Pedagogiczne kończące semestr, wywiadówki 

Data

1.       

Wywiadówka organizacyjna/Konsultacje – środa

13.09.2023r.

2.       

Konsultacje – środa

18.10.2023r.

3.       

Wywiadówka/konsultacje – poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce, sprawy bieżące – środa

15.11.2023r.

4.       

Konsultacje. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec pierwszego semestru – środa

13.12.2023r.

5.       

Koniec semestru pierwszego

28.01.2024r.

6.       

Rada Pedagogiczna  podsumowująca semestr I  – poniedziałek

29.01.2024r.

7.       

Wywiadówka/konsultacje – poinformowanie  rodziców o ocenach semestralnych – środa

31.01.2024r.

8.       

Konsultacje – środa

28.02.2024r.

9.       

Konsultacje – środa

20.03.2024r.

10.    

Konsultacje – środa

24.04.2024r.

11.    

Konsultacje. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 2023/2024 – środa

15.05.2024r.

12.    

Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna – poniedziałek

17.06.2024r.