2020.11.25 Wywiadówka – poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce, sprawy bieżące.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 25 listopada 2020r. przewidziana jest – Wywiadówka – poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce, sprawy bieżące.

W związku z sytuacją epidemiczną wywiadówka odbędzie się na platformie Teams (rodzic loguje się na koncie dziecka/ucznia).

Harmonogram spotkań z wychowawcami: 

  • klasa 1a i 1b – 16.00
  • klasa 2 – 16.30
  • klasa 3 – 17.00
  • klasa 4 – 17.30
  • klasa 6 – 18.00
  • klasa 7 – 18.30
  • klasa 8 – 19.00 

Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu na Teams, proszę o kontakt z wychowawcą poprzez email (adresy służbowe nauczycieli w zakładce Kontakt)

Klasy 1-3 materiały multimedialne bez płyt CD

Dla wszystkich tych, którzy potrzebują możliwości uruchamiania materiałów z płyt CD w klasach 1-3 ale zainstalowanych w formie aplikacji na komputerze (przeważnie szybciej działają i nie potrzebny jest odtwarzacz CD)

Materiały można pobrać ze strony wydawnictwa Nowa Era: 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna/edukacjawczesnoszkolna

Po pobraniu i zainstalowaniu uruchomi się określona aplikacja i pokaże się komunikat o logowaniu. Ponieważ nie macie Państwo konta, to należy je utworzyć klikając UTWÓRZ KONTO

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się, na pulpicie pojawi się skrót do określonej aplikacji i można z niej korzystać bez używania napędu CD i płyt CD.

Materiały przeznaczone są dla uczniów. Można z nich korzystać bezpłatnie do 31.01.2021. Aby skorzystać z proponowanych aplikacji, wystarczy zarejestrować się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać nauczyciel lub rodzic (w imieniu ucznia). Aplikacje zostały przygotowane na komputery z systemem Windows 7/8.x/10.

MS Office 365 – word, excel, power point, Teams itd. – konta uczniów

Każdy z uczniów ma możliwość logowania się i używania legalnej licencji Microsoft Office 365 na Word, Excel, Power Point, Teams i wiele innych.

Link do logowania: https://login.microsoftonline.com/

Wszystkie szkolne laptopy mają zainstalowany MS Office 365 i nie trzeba tego robić ponownie. Wystarczy jedynie zalogować się kontem ucznia.

Uczniowie logują się wykorzystując konto eszkoły, czyli tak samo jak do Teams.

Po zalogowaniu się, w prawym górnym rogu będzie przycisk Zainstaluj pakiet Office po kliknięciu którego, należy zapisać plik uruchamiający instalację (można go zapisać w pobranych)

Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Instalacja trwa dosyć długo ze względu na rozmiar pliku instalacyjnego.

Jeśli po instalacji i uruchomieniu np. Worda pokazuje się okno do logowania, to należy użyć loginu i hasła ucznia z eszkoły (tak jak w Teams).

Pani Zofia Jarząbek

W ubiegłym tygodniu przeżyliśmy wzruszający moment, Pani Zofia Jarząbek wspaniała nauczycielka historii i geografii pożegnała się z nami, odchodząc na emeryturę.

Pani Zofio, cała społeczność szkolna dziękuje Pani: za owocną pracę, zaangażowanie i wszelkie działania na rzecz szkoły; za wiele wspólnych chwil i doświadczeń; za każdą dobrą myśl, radę i uśmiech; za mądrość i wielkie serce dla dzieci, koleżanek i kolegów; za to, że często udało się to, co się udać nie miało.

Życzymy Pani: aby każdy kolejny dzień zaczynał się uśmiechem, a czas przyszły był dobrym momentem na zwolnienie tempa, odpoczynek, relaks przy  dobrej książce.

Czytam sobie, pierwsza klasa!

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas pierwszych biorą udział w akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się. Program ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać że czas spędzony z książką może być nie tylko przyjemny, ale też aktywny i twórczy. W ramach programu otrzymaliśmy dwie paczki książek i gadżetów czytelniczych (np. magnesy, zakładki do książek, naklejki motywujące, plany lekcji), dzięki którym w klasach powstały kąciki czytelnicze.

Celem podjętych działań jest budowanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności związane z książkami. Uczniowie mają do przeczytania dziesięć książek z serii „Czytam sobie” (poziom 1 i 2). Nasi pierwszoklasiści z wielkim entuzjazmem i zapałem przystąpili do tej akcji. Wypożyczają książki, czytają je, dzielą się wrażeniami i zachęcają kolegów do sięgnięcia po nie. Tytuły przeczytanych książek zaznaczają na Karcie Młodego Czytelnika. Książki z serii „Czytam sobie” czytane są często podczas zajęć lekcyjnych, a treść niektórych z nich jest ilustrowana przez dzieci lub przedstawiana za pomocą dramy. Zwieńczeniem akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” będzie wręczenie Dyplomu Czytelnika oraz egzemplarza książki na własność. Rodzice otrzymali poradnik: „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”.

mgr Agata Nowak-Zawada