e-szkola

Każdy rodzic/opiekun może mieć własne konto w e-szkole ale do tego potrzebny jest jego osobisty adres e-mail i nr pesel (poprawnie wpisany w formularz wypełniany przy przyjęciu ucznia do szkoły).  Jeśli ktoś nie podał powyższych danych lub się zmieniły to zawsze można je uzupełnić zgłaszając taką potrzebę wychowawcy klasy.
Konto rodzica w e-szkole pozwala na żywo obserwować np.: frekwencje, oceny, tematy, daty sprawdzianów, prace domowe, kontaktować się z wychowawcą i nauczycielem danego przedmiotu.

Link do logowania e-szkola 

Instrukcja – Przywracanie dostępu do konta / zmiana hasła

Dane rodzica do systemu wprowadza wychowawca klasy. Na prywatny adres email dostaniecie państwo instrukcję co dalej. Adres prywatny musi być prawdziwy i używany, ponieważ bez tego nie aktywujecie państwo konta i nie zmienicie hasła.

Ewentualne problemy proszę zgłaszać na: grzwilk72@eszkola.opolskie.pl

Wniosek o dostęp “Opolska e-szkoła” otrzymacie Państwo od wychowawcy klasy. Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do szkoły – wniosek wypełniają wyłącznie rodzice uczniów nowych klas pierwszych lub ci rodzice, którzy jeszcze takiego wniosku nie dostarczyli do szkoły.

Dostęp mobilny dla rodzica lub ucznia aktywujemy z pomocą aplikacji mobilnej – Dzienniczek Vulcan – i rejestracji urządzenia w systemie UONET. 

Pobierz nową aplikację mobilną:
Dla systemu Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.hebe
Dla systemu iOS: https://apps.apple.com/us/app/id1471640866