e-szkola

Każdy rodzic/opiekun może mieć własne konto w e-szkole ale do tego potrzebny jest jego osobisty adres e-mail i nr pesel (przekazany osobiście wychowawcy lub dyrektorowi szkoły).  
Konto rodzica w e-szkole pozwala na żywo obserwować np.: frekwencje, oceny, tematy, daty sprawdzianów, kontaktować się z wychowawcą i nauczycielem danego przedmiotu

Link do logowania e-szkola 

Dane rodzica do systemu wprowadza wychowawca klasy. Na podany adres email dostaniecie państwo instrukcję co dalej.

Ewentualne problemy proszę zgłaszać mejlowo na: grzwilk72@eszkola.opolskie.pl

Wniosek o dostęp “Opolska e-szkoła” prosimy o otwarcie wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do szkoły.