Historia Szkoły

Brak źródeł pisanych nie pozwala określić daty powstania pierwszej szkoły w Rudnikach. Najstarsza wzmianka o szkole parafialnej w Rudnikach pochodzi z 1688 r. Szkoła podstawowa istniała na pewno w czasie,  kiedy Rudniki znajdowały się pod  zaborem  rosyjskim.

Od roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, dzieci z Rudnik uczęszczały do polskiej szkoły, która zlokalizowana była w starym dworze z 1666 r. oraz w budynku przy ulicy Częstochowskiej. W międzywojniu kwestią zasadniczą dla mieszkańców była budowa nowej szkoły, dlatego zawiązało się w Rudnikach Koło nr 133 Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Publicznych, w którego zarządzie zasiedli: ks. Leopold Berent jako prezes, Kazimiera Woszczalska jako sekretarz oraz Jan Lipiński jako skarbnik.

Wybuch II wojny światowej odsunął w czasie rozpoczęcie budowy nowego budynku szkolnego. Nauka dzieci w szkole rozpoczęła się  zaraz po wyzwoleniu Rudnik.

W sierpniu 1958 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły przy ulicy Wieluńskiej.

W roku 1999 w wyniku reformy oświaty powstało w miejsce szkoły podstawowej gimnazjum, w którym uczyły się tylko dzieci z Rudnik. Od roku 2000 do Gimnazjum Publicznego w Rudnikach zaczęła uczęszczać młodzież z terenu całej gminy. Budynek szkoły zmodernizowano i rozbudowano m.in. o halę sportową. W 2009 r. Andrzej Wajda, wybitny polski reżyser, został patronem gimnazjum. 10 listopada zaszczycił swoją obecnością uroczystość nadania szkole jego imienia.

Od września 2017r. szkoła w Rudnikach w wyniku reformy oświaty znów jest szkołą podstawową.