Kino za Rogiem

Kino za Rogiem – otwarcie kina w Gimnazjum im. A. Wajdy w Rudnikach

Film z otwarcia Kina za Rogiem w naszym gimnazjum

NTO o otwarciu naszego kina

SZANOWNI PAŃSTWO
4 kwietnia 2014 roku w budynku Gimnazjum Im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach (obecnie budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach) oficjalnie otwarte zostało Kino za Rogiem. Ideą działania takich kin jest nie tylko praca dydaktyczna szkoły, ale również zaproszenie do oglądania filmów wszystkich mieszkańców .

Aktualnie Kino za Rogiem, to już historia.

Sala kinowa wykorzystywana jest przez uczniów szkoły.