2020.10.14 stypendia i nagrody Wójta Gminy Rudniki – Grzegorza Domańskiego – zdjęcia