Klasy 1-3, hasła i loginy do Teams

W klasach 2 i 3 proszę o sms na numer 607 507 066 jeśli nie działa stare hasło (to co było podawane na wiosnę przy pierwszym kształceniu zdalnym). 

W klasach 1a i 1b loginy/adresy email przekażą Państwu wychowawczynie klas. Będzie tam również informacja o haśle do konta.

Link z instrukcją do logowania się do Teams: http://psprudniki.pl/index.php/logowanie-do-teams/

Login/adresy uczniów pozwalają również logować się do edzienniczka.

Link do logowania się do edzienniczka: https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminarudniki

Hasła dla uczniów wszędzie są te same i uczniowie nie mogą ich zmienić ani odzyskać. Hasła uczniów może zmienić jedynie administrator sieci lub dyrektor szkoły

Jeśli macie Państwo problemy z logowaniem należy pisać na adres piorasz38@eszkola.opolskie.pl lub smsować 607 507 066 (tak do 20.00)

Teams można zainstalować na telefonie lub tablecie w przypadku problemów mogą służyć awaryjnie do uczestnictwa w lekcji/spotkaniu.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców

Drodzy uczniowie klas IV-VIII,

ponownie stoimy przed wyzwaniem jakim jest nauka zdalna. Z pewnością nie jest to dla nas wszystkich łatwa sytuacja. Musimy się jednak z nią zmierzyć. Mamy nadzieję, że ta rozłąka z Wami potrwa jedynie dwa tygodnie. Jeśli w tym czasie potrzebować będziecie rozmowy, wsparcia czy wysłuchania waszego problemu to serdecznie zachęcamy Was do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć. Piszcie do nas poprzez e-mail, e-dziennik lub na platformie TEAMS. 

Trzymajcie się zdrowo! 

 

Drodzy rodzice uczniów klas IV-VIII,

przez najbliższe dwa tygodnie Wasze dzieci będą uczyć się zdalnie. Zarówno dla nich jak i dla Państwa jest to spore wyzwanie. Jeśli potrzebują Państwo porady lub konsultacji zachęcamy do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Pedagog szkolny: poniedziałek godz. 9:00 – 12.35 i wtorek godz. 9:50 – 10:35.

Psycholog szkolny: środa godz. 8:00 – 13.30.

Kontakt poprzez e dziennik, e-mail lub telefonicznie.

Pedagog szkolny

mgr Anna Adamczyk-Urzyńska

Logowanie do Teams

Przypominamy o Teams

  1. Jeżeli mamy w miarę nowy komputer, to Teams będzie aplikacją zainstalowaną na komputerze i wystarczy się do niej zalogować.
  2. Jeżeli nie mamy zainstalowanej aplikacji Teams, to można ją sobie ściągnąć (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app).
  3. Jeżeli nasz komputer ma już kilka lat ale posiada działającą kamerę i głośniki (lub jest możliwość podłączenia słuchawek), to zamiast instalować aplikację Teams lepiej jest zalogować się w przeglądarce (instrukcja kliknij tu) Prosimy nie używać przeglądarki Firefox – są z nią problemy, zalecamy Google Chrome, Microsoft Edge.
  4. Zalecamy również (jeśli jest taka możliwość), zainstalowanie Teams na telefonie, ponieważ jest prostszy w obsłudze i standardowo posiada: kamerę, mikrofon, jest możliwość skorzystania z słuchawek, zrobienia zdjęcia i wysłania bezpośrednio z aplikacji Teams. Telefon w sytuacjach awaryjnych, kiedy coś z komputerem nie zadziała, pozwoli uczniowi uczestniczyć w lekcji/spotkaniu.

Instrukcja jak uczniowie naszej szkoły powinni logować się do Teamskliknij tu

Jeśli pojawią się jakieś problemy, to proszę się nie martwić, pomożemy każdemu, kto takiej pomocy będzie potrzebował. W przypadku pytań proszę do mnie pisać na email: piorasz38@eszkola.opolskie.pl lub w przypadkach uzasadnionych przysłać smsa, a w bardzo trudnych dzwonić 607507066.

Kształcenie zdalne od 26.10.2020r.

Informacje dotyczące kształcenia zdalnego.
 
Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.
Klasy 1-3 stacjonarnie w szkole, klasy 4-8 zdalnie w domu.
 
Pracujemy na TEAMS (klasy 1-3 nie logują się do Teams)
Zmieni się trochę sposób organizowania spotkań/lekcji w TEAMS – a mianowicie będziemy się spotykać na kanale ogólnym, a lekcje będą zaplanowanymi spotkaniami (zgodnie z planem lekcji).
 
Jeśli jakiś uczeń ma problem z logowaniem do TEAMS (najczęściej jest to hasło) proszę o kontakt rodzica ze mną 607507066. Najlepiej sms z imieniem nazwiskiem ucznia i klasą.
 
Proponuję zainstalować również TEAMS na telefonie. W sytuacjach awaryjnych będzie można skorzystać z telefonu.
 

Wystawa poświęcona wielkiej Polce – Irenie Sendlerowej

20 października obchodziliśmy imieniny Ireny. Z tej okazji w naszej szkole została zorganizowana wystawa poświęcona wielkiej Polce – Irenie Sendlerowej (1910-2008).

Postać, o której mowa, jest znana przede wszystkim z tego, że podczas II wojny światowej wyprowadziła z getta prawie dwa i pół tysiąca dzieci żydowskich, którym niechybnie groziła śmierć. Informacje o dzieciach ukryła w szklanej butelce.

Polska bohaterka przez całe życie kierowała się słowami, które przekazał jej ojciec: „Trzeba podać rękę tonącemu, nawet jeśli samemu nie umie się pływać”. Dzięki wcieleniu tego motta w życie dwukrotnie Sendlerowa otrzymała nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, przyznano jej także Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata i Order Orła Białego.

Wystawę o Irenie Sendlerowej można obejrzeć w szkolnej bibliotece.

Serdecznie zapraszamy.

mgr Anna Kokot

Wystawa o Irenie Sendlerowej w szkolnej bibliotece

Sport w wyobraźni ucznia

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Sport w wyobraźni ucznia” organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy “Opolskie”

1. Cel konkursu:

Popularyzacja wartości wychowawczych sportu. Ukazanie przez twórczość dzieci i młodzieży związków ze sportem. Propagowanie idei olimpijskiej oraz uniwersalnych i humanistycznych wartości sportu. Rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży. Łączenie sportu i sztuki.

2. Uczestnictwo:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i specjalnych, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, szkoły plastyczne
w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – roczniki 2012 i młodsi
II kategoria – roczniki 2009 – 2011
III kategoria – roczniki 2006- 2008
IV kategoria – roczniki 2001- 2005

3. Warunki przyjęcia prac:

Prace przyjmowane będą w następujących kategoriach twórczości: malarstwo, rysunek, grafika, collage, oraz techniki mieszane z wyjątkiem technik przestrzennych i dodatkowo rzeźby, inne techniki (format dowolny) i sztuka użytkowa (różne techniki) dotyczy tylko konkursu na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnienia dla autorów najlepszych prac i ich nauczycieli w zależności od sytuacji epidemicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu
(informację otrzymają nagrodzeni).

4. Termin i miejsce:

Etap szkolny – prace należy dostarczyć do piątku (23.10.2020r.) do nauczycieli wychowania fizycznego lub wychowawców klas. Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach zostaną przesłane do organizatora i wezmą udział w etapie wojewódzkim.

Podsumowanie Etapu Wojewódzkiego Konkursu i wystawa (online) nagrodzonych
i wyróżnionych prac odbędzie się w dniu 25 listopada 2020. Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej szsopolskie.pl

5. Organizacja konkursu:

Organizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wojewódzka Komisja przy Szkolnym Związku Sportowym „Opolskie” w Opolu. Finansowanie nagród: Samorząd Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty–patronat konkursu.

6.Uwagi:

Warunkiem przyjęcia prac konkursowych jest wysokiej jakości dokumentacja fotograficzna, oświadczenie uczestnika o samodzielnym wykonaniu pracy potwierdzone przez nauczyciela
i placówkę.