„Dzień Dziecka z Książką… Jana Twardowskiego”

Pod takim hasłem zorganizowano w dniu 1 czerwca coroczną akcję „Jak nie czytam jak czytam”. Nad tegoroczną akcją czuwała bibliotekarka szkolna w koordynacji z wychowawczyniami klas I-III . Dostosowaliśmy się do wymogów sanitarnych i dlatego – zamiast bić rekord we wspólnym jednoczesnym czytaniu wszystkich w jednym czasie i miejscu – czytaliśmy wybrane książki w klasach.

Tak się składa, że 1 czerwca urodził się ksiądz poeta Jan Twardowski, dlatego do wspólnego klasowego czytania wybraliśmy jego poezje (i nie tylko). Pani bibliotekarka wyszukała w zbiorach bibliotecznych książki ks. Twardowskiego, odpowiednie dla każdej grupy wiekowej. W holu głównym przygotowano wystawę z głównym hasłem akcji czytelniczej i zaznajamiającą z postacią i twórczością księdza poety. Przez cały dzień każdą lekcję rozpoczynano czytaniem wybranych tekstów, czytali nauczyciele i uczniowie.

Uczniowie klas starszych mieli już okazję zetknąć się z twórczością księdza Jana Twardowskiego podczas lekcji języka polskiego, natomiast dla klas I-III była to nowość.

Nasza akcja przyczyniła się do szerszego poznania twórczości nieżyjącego już księdza poety i mamy nadzieję, że zaowocuje większym zainteresowaniem jego książkami w szkolnej bibliotece.

Jadwiga Głowacka

Zakręcona akcja – podsumowanie

Wzorem lat poprzednich zbiórka nakrętek w naszej szkole przeznaczona była na potrzeby konkretnego dziecka. Tym razem pomagaliśmy choremu Natanowi Miodońskiemu z naszej gminy. Dzięki zaangażowaniu dzieci oraz wsparciu rodziców i wychowawców udało się zebrać 90 kg nakrętek. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI. Jednocześnie zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek, bowiem po wakacjach planujemy zorganizować kolejną zbiórkę.

Agata Nowak-Zawada

Dzień Dziecka

2 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Uczniowie klas 1-3 ten wyjątkowy czas spędzili na doskonałej, wspólnej zabawie. Pokonywali z ogromnym zapałem tory przeszkód, rozegrali mecze w piłkę nożną i dwa ognie. Pędzili za unoszącymi się mydlanymi bańkami. Z ogromną radością korzystali z dmuchańców. Jedną z większych atrakcji tego dnia był  przyjazd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Druhowie zapoznali maluchów ze swoimi działaniami prowadzonymi na rzecz naszego bezpieczeństwa. Każdy mógł zasiąść w samochodzie strażackim i poczuć się jak prawdziwy strażak.

Jak okazało się podczas wielu wspólnych zabaw, czas zdalnego nauczania nie zatarł w dzieciach dobrego humoru, radości i życzliwości wobec siebie.

Wychowawczynie klas I-III

Ogólnopolski program „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

W roku szkolnym 2020/2021 klasy 1a i 1b zakwalifikowały się do ogólnopolskiego programu „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Harper Collins Polska.

Zadaniem tego programu jest wspieranie nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim dzieci w nauce czytania na pierwszym etapie szkoły. Jest to czas pełen wyzwań i trudności. Zajęcia realizowane w ramach programu pokazują, że nauka czytania od początku może być ciekawą przygodą, a nie przykrym obowiązkiem szkolnym.

Zaletą akcji „Czytam sobie pierwsza klasa!” było rozbudzanie w dzieciach pasji poznawania poprzez czytanie. Radość czytania to nie tylko poczucie odkrywania atrakcyjnych wydarzeń. To również przemyślana nauka pracy z tekstem poprzez różnorodne ćwiczenia słownikowe, doskonalenie umiejętności głoskowania, literowania, składania zdań oraz sięgania do słowniczka trudniejszych wyrazów, czy atrakcje w postaci dyplomów sukcesu.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem zeszytów lekturowych, Zadania wykonywane w ten sposób były atrakcyjne dla dzieci, które z niecierpliwością i radością chciały się dzielić wrażeniami po przeczytanej lekturze. Bardzo chętnie rozmawiały i opowiadały o swoich doświadczeniach i odczuciach. Ze skupieniem słuchały również książeczek czytanych przez nauczyciela lub kolegę z klasy oraz wykonywały tematyczne prace plastyczne . Dużą radość sprawiły dzieciom gadżety otrzymane w ramach programu: karty czytelnika, naklejki, magnesy, zakładki, książeczki dla rodziców, plan lekcji.

Jednym z efektów osiągniętych dzięki działaniom w ramach akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” jest wzrost poszanowanie dla zasobów wody na planecie i we własnym domu. Dzieci przekazują informacje rodzicom, także na temat zasadności segregacji śmieci i próbach “produkowania” odpadów w mniejszej ilości. W większości nasze zajęcia prowadziły młodego czytelnika od składania liter i sylab do płynnego czytania. Pozwoliły dziecku szybko poczuć smak sukcesu. Sukcesu z pierwszej przeczytanej książki. Przy panującej obecnie tendencji na nieczytanie mamy nadzieję przyczynić się do tego, by dziecko czytało z zainteresowaniem i chciało sięgnąć po kolejne pozycje. Pozostaje mieć nadzieję, że mali amatorzy książek odkryją w sobie tę pasję, wyrastając z czasem na mądrych i zaangażowanych – dorosłych już – czytelników. Życzymy im tego z całego serca!

 

Agata Nowak-Zawada

Zeszyty lektur klasy 1a
Zeszyty lektur klasy 1b

Egzamin na kartę rowerową

W piątek 11 czerwca uczniowie klasy 4 przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Uczniowie już w ubiegłym tygodniu zdawali egzamin teoretyczny, aby następnie mogli przystąpić do części praktycznej. Uczestnicy egzaminu musieli zmierzyć się z torem przeszkód i poprawnie go pokonać. Umiejętności jazdy na rowerze i wiedza teoretyczna pozwoliły uczniom zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Wszyscy, którzy poprawnie pokonali tor przeszkód, już niebawem otrzymają karty rowerowe.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy zdobycia pierwszego dokumentu uprawniającego do poruszania się po drogach. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się młodym rowerzystom. Wszystkim życzymy bezpiecznych wycieczek rowerowych.

Ryszard Belka

XII Gminny Konkurs Piosenki

W środę 09.06.2021 r. reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w XII Gminnym Konkursie Piosenki dla uczniów klas I-III. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie. Uczniowie naszej szkoły doskonale zaprezentowali swój talent i umiejętności wokalne, co doceniło jury konkursu, przyznając im następujące miejsca:

 • W kategorii klas I: Liliana Kościelna uczennica klasy Ia zajęła II miejsce wykonując piosenkę „Co powie Tata”, a wyróżnienie otrzymała Natalia Ptasińska z klasy Ib prezentując utwór „Kaczka Dziwaczka”.
 • W kategorii klas II wśród wspaniałych wykonań zaprezentowała się także Paulina Krzak z piosenką: „Mała śliczna królewna” zajmując III miejsce.
 • W kategorii klas III Marcelina Kanicka zachwyciła jury występem śpiewając utwór: „Świat realny jest genialny” i zajęła I miejsce.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomu oraz nagrody.

Gratulujemy !

Natalia Jurczyk

Marcelina Kanicka – I miejsce w kategorii uczniów klasy trzeciej
Liliana Kościelna – II miejsce w kategorii uczniów klasy pierwszej
Paulina Krzak – III miejsce w kategorii uczniów klasy drugiej
Natalia Ptasińska – wyróżnienie w kategorii uczniów klasy pierwszej

Szkolny konkurs

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA HASŁO
NA RATUNEK ZIEMI

 • ORGANIZATOR KONKURSU

PSP w Rudnikach

 • CELE KONKURSU

1. Kształtowanie postaw ekologicznych.

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska.

4. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

5. Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz idei segregowania śmieci/odpadów.

6. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości twórczych i językowych.

7. Propagowanie haseł promujących dbałość o czyste środowisko i segregację śmieci.

 • TEMATYKA KONKURSU

1. Główne hasło konkursu brzmi: NA RATUNEK ZIEMI. SEGREGUJMY ŚMIECI

2. Przedmiotem konkursu jest hasło skierowane do kibiców i bywalców kompleksu boisk sportowych w Rudnikach propagujące dbałość o czystość środowiska, otoczenia boisk, trybun.

 • ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów PSP w Rudnikach

2. Hasło powinno być niedługie, poprawnie zredagowane i zapisane w języku polskim lub angielskim.

3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednego hasła zredagowanego samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

4. Hasło należy: zapisać czytelnie, wyraźnie, starannie (może być napisane i wydrukowane) na kartce i włożyć do koperty, na której należy zamieścić informację zawierającą:

-imię i nazwisko, klasa

 • TERMINY

1. Ostateczny termin dostarczenia prac – 18 czerwca 2021r. do pań: Anity Borek lub Agnieszki Pietrzak

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

 • NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. Oceniana będzie: pomysłowość, oryginalność, adekwatność do tematu konkursu, poprawność językowa i ortograficzna.

3. Nagrodzeni zostaną autorzy najlepszych haseł. Zwycięskie hasło z imieniem i nazwiskiem autora zawieszone zostanie w widocznym miejscu przy boiskach LZS w Rudnikach

 • INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Konkurs ekologiczny

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA PLAKAT
NA RATUNEK ZIEMI

 • ORGANIZATOR KONKURSU

Publiczna Szkoła Podstawowa im.Andrzeja Wajdy w Rudnikach

 • CELE KONKURSU

1. Kształtowanie postaw ekologicznych.

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska.

4. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

5. Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz idei segregowania śmieci/odpadów.

6. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

 • TEMATYKA KONKURSU

1. Główne hasło konkursu brzmi: NA RATUNEK ZIEMI. SEGREGUJMY ŚMIECI

2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego: segregację odpadów, recykling, ekologiczne postawy, piękno przyrody.

 • ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów PSP w Rudnikach

Kategoria I – dzieci z klas I – III

Kategoria III – uczniowie klas IV -VIII

2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca).

PLAKAT W FORMACIE A1 WYKONANY TECHNIKĄ DOWOLNĄ ukazujący ochronę środowiska, postawy ekologiczne w domu lub najbliższym otoczeniu ucznia związane z prawidłową segregacją odpadów.

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Do prac należy dołączyć informację zawierającą:

-imię i nazwisko, klasa

-tytuł pracy

 • TERMINY

1. Ostateczny termin dostarczenia prac – 18 czerwca 2021r. do pań: Anity Borek lub Agnieszki Pietrzak

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

 • NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. Oceniana będzie: pomysłowość, oryginalność, adekwatność do tematu konkursu, czytelność przekazu, estetyka wykonania.

3. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych prac.

 • INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zakręcona akcja

14 czerwca 2021 roku odbędzie się szkolna zbiórka plastikowych nakrętek!!! Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w akcji, ponieważ z jednej strony dbamy o środowisko, a z drugiej pomagamy innym.

Uwaga! Nakrętki zbieramy w swojej klasie. W poniedziałek wyznaczeni uczniowie odbiorą nakrętki od poszczególnych klas.

 

Agata Nowak-Zawada

Mistrzowie ortografii

7 czerwca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z terenu gminy Rudniki (klasy I – III) pod hasłem: “I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII 2021″.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II i III. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Wierszak (kl. I a), Lena Grajoszek (kl. I b), Kacper Słowik (kl. II) oraz Zofia Kołodziejczyk (kl. III).

Uczestnicy konkursu rozwiązywali karty pracy, które zawierały między innymi zagadki, rebusy oraz wiele zadań z „pułapkami” ortograficznymi. Nasi uczniowie nie zawiedli i wykazali się doskonałą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Wśród startujących 16 uczniów z pięciu szkół nasi uczniowie zdobyli:

I miejsce – Joanna Wierszak i Lena Grajoszek

I miejsce – Zofia Kołodziejczyk

wyróżnienie – Kacper Słowik

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki.

Gratulacje !!!