Konkurs ekologiczny

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA PLAKAT
NA RATUNEK ZIEMI

  • ORGANIZATOR KONKURSU

Publiczna Szkoła Podstawowa im.Andrzeja Wajdy w Rudnikach

  • CELE KONKURSU

1. Kształtowanie postaw ekologicznych.

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska.

4. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

5. Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz idei segregowania śmieci/odpadów.

6. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

  • TEMATYKA KONKURSU

1. Główne hasło konkursu brzmi: NA RATUNEK ZIEMI. SEGREGUJMY ŚMIECI

2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego: segregację odpadów, recykling, ekologiczne postawy, piękno przyrody.

  • ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów PSP w Rudnikach

Kategoria I – dzieci z klas I – III

Kategoria III – uczniowie klas IV -VIII

2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca).

PLAKAT W FORMACIE A1 WYKONANY TECHNIKĄ DOWOLNĄ ukazujący ochronę środowiska, postawy ekologiczne w domu lub najbliższym otoczeniu ucznia związane z prawidłową segregacją odpadów.

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Do prac należy dołączyć informację zawierającą:

-imię i nazwisko, klasa

-tytuł pracy

  • TERMINY

1. Ostateczny termin dostarczenia prac – 18 czerwca 2021r. do pań: Anity Borek lub Agnieszki Pietrzak

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

  • NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. Oceniana będzie: pomysłowość, oryginalność, adekwatność do tematu konkursu, czytelność przekazu, estetyka wykonania.

3. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych prac.

  • INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zakręcona akcja

14 czerwca 2021 roku odbędzie się szkolna zbiórka plastikowych nakrętek!!! Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w akcji, ponieważ z jednej strony dbamy o środowisko, a z drugiej pomagamy innym.

Uwaga! Nakrętki zbieramy w swojej klasie. W poniedziałek wyznaczeni uczniowie odbiorą nakrętki od poszczególnych klas.

 

Agata Nowak-Zawada

Mistrzowie ortografii

7 czerwca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z terenu gminy Rudniki (klasy I – III) pod hasłem: “I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII 2021″.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II i III. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Wierszak (kl. I a), Lena Grajoszek (kl. I b), Kacper Słowik (kl. II) oraz Zofia Kołodziejczyk (kl. III).

Uczestnicy konkursu rozwiązywali karty pracy, które zawierały między innymi zagadki, rebusy oraz wiele zadań z „pułapkami” ortograficznymi. Nasi uczniowie nie zawiedli i wykazali się doskonałą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Wśród startujących 16 uczniów z pięciu szkół nasi uczniowie zdobyli:

I miejsce – Joanna Wierszak i Lena Grajoszek

I miejsce – Zofia Kołodziejczyk

wyróżnienie – Kacper Słowik

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki.

Gratulacje !!!

XVI Rejonowe DYKTANDO

W XVI Rejonowym DYKTANDZIE zwyciężyli:

miejsce 1 – Katarzyna Wierszak, klasa 6, etap szkół podstawowych (nauczyciel przygotowujący Beata Rasztar) 

“Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku zorganizował pierwszą część prezentacji laureatów konkursów dla uczniów, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021. Gratulacje od Starosty Kluczborskiego Mirosława Bireckiego, Wicestarosty Lesława Czernika, Członka Zarządu Artura Nowaka oraz naczelniczki Wydziału Edukacji i Sportu Joanny Neugebauer odebrali uczniowie i nauczyciele z rejonu działania PODN. Wszystkim laureatom i nauczycielom przygotowującym serdecznie gratulujemy. Druga część wręczenia nagród  14 czerwca.”

Piknik klasy czwartej

“Wszystko się udaje, gdy działamy razem, a nic się nie udaje, gdy jesteśmy podzieleni.” /Winston Churchill/

Wreszcie spotkaliśmy się w szkole po kilku niełatwych miesiącach nauki zdalnej, która była dużym wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i rodziców i nauczycieli. Wracamy w ostatnich tygodniach nauki przed wakacjami, a wszystko wskazuje na to, że istnieje potrzeba budowania od nowa relacji rówieśniczych w klasie, relacji nauczyciele – uczniowie, relacji wychowawców z rodzicami. Dużym zrozumieniem tego społecznego problemu i jeszcze większym zaangażowaniem w jego rozwiązanie, wykazali się rodzice uczniów klasy czwartej. W piątkowe popołudnie 28 maja zorganizowali dla swoich pociech piknik .

Pieczenie kiełbasek na ognisku, smaczne ciasta oraz domowy popcorn, to tylko nieliczne atrakcje. Wiele emocji, radości i zdrowej rywalizacji wzbudziły rozgrywki sportowo – rekreacyjne: przejazd rowerem wzdłuż wyznaczonego toru w jak …. najdłuższym czasie ;-), rowerowy tor przeszkód czy mecz piłki nożnej uczniowie kontra tatusiowie, zakończony zwycięstwem tych pierwszych 5:4.

Zwycięzcami w konkurencjach z popularnym jednośladem okazali się:
w kategorii dziewcząt: Amelia Maruszewska, Alicja Paruch, Paulina Mazurek, Lena Ochendzan, a w wśród chłopców: Olaf Paruch, Mateusz Wicher, Antoni Włóka, Mateusz Nicpoń. Oczywiście, nie zabrakło nagród!

Dużą niespodziankę sprawili swoim koleżankom z klasy chłopcy, ofiarowując im śliczne, personalizowane kubki – prezent z okazji Dnia Kobiet, które to święto nie było nam dane z powodu pandemii uczcić w szkole.

Mamy nadzieję, że wszystkie takie i tym podobne działania, pozwolą zintegrować klasę, zbudować dobre relacje, powrócić do aktywności fizycznej i wzmocnić współpracę.

 

Alicja Księżarek

SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

28 maja 2021 r. w naszej placówce odbył się I Szkolny Konkurs Logopedyczny, w którym udział wzięło 37. chętnych uczniów. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: klasy pierwsze, klasa II i klasa III. Młodzi ludzie podczas jego trwania zmierzyli się z wieloma zadaniami: najpierw przeczytali z odpowiednią dykcją i intonacją wcześniej wylosowany przez siebie wiersz, następnie próbowali bezbłędnie powtórzyć łamańce językowe takie jak np.: „Czy tata czyta cytaty Tacyta?”, „Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury”, „Posłał suseł susełka po osełkę masełka”, „Matka tka jak tkaczka tka, a tkaczka tka tak jak matka tka”, a na końcu musieli wymienić pięć wyrazów na wylosowaną przez siebie głoskę. Wszyscy uczniowie spisali się znakomicie. Pokazali, że na co dzień dbają o piękną wymowę naszego ojczystego języka i że potrafią się znakomicie bawić, wypowiadając niezwykle trudne wyrażenia. Jednak jak to w konkursie bywa, trzeba było wyłonić zwycięzców. Jury miało naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Po długich naradach ogłosiło werdykt.

Kl. I

1. miejsce Mateusz Wilk

2. miejsce Luba Kabata

2. miejsce Joanna Wierszak

Kl. II

1. miejsce Piotr Kościelny

2. miejsce Paulina Krzak

3. miejsce Dawid Bryja

Kl. III

1. miejsce Marcelina Kanicka

2. miejsce Hanna Basińska

3. miejsce Aleksander Kaczor

wyróżnienie- Natan Cybiński

wyróżnienie- Aleksander Korzekwa

wyróżnienie- Wojciech Morawiak

Wszystkim uczniom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych dla wszystkich uczestników. 

 

 

Anna Kokot

Anna Adamczyk-Urzyńska

Organizacja pracy szkoły od 31.05.2021r.

Od 31 maja 2021r. w szkole obowiązują te same procedury organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego, które obowiązywały od 1 września 2020r.

Przypominamy podstawowe zapisy:

Każdej klasie zostanie przydzielona sala lekcyjna oraz miejsce, w którym będzie przebywała podczas przerw:

Klasa 1a – sala nr 28, Klasa 1b – sala nr 27, Klasa 2 – sala nr 25, Klasa 3 – sala nr 26.

Klasa 4 – sala nr 30, Klasa 6 – sala nr 7, Klasa 7 – sala nr 29, Klasa 8 – sala nr 32.

podczas przerwklasy 1-3  – hol główny na piętrze, klasa 4 – hol większy w starej części budynku (piętro), klasa 6 – świetlica, a w czasie przerw obiadowych hol główny na parterze, klasa 7 – hol główny na parterze, klasa 8 (zmiana) – korytarz przed salą 32.

przerwy na świeżym powietrzuklasy 1-3 – plac przed szkołą, klasa 4 – boisko Orlik czerwone, klasa 6 – trybuny przy boisku LZS, klasa 7 – boisko Orlik zielone, klasa 8 – trybuny przy boisku LZS.

Ustala się zasady wchodzenia do szkoły i korzystania z szatni

Klasy 1-6 wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z szatni przy holu na parterze (objaśnienie klasy 1-3 szatnia na wprost, klasy 4 i 6 szatnia na lewo). 

Klasa 7 wchodzi do szkoły wejściem przy hali sportowej i korzysta z szatni na korytarzu przy tym wejściu. Zmiana dotyczy klasy 8, która wchodzi wejściem od Orlika i szatnie ma przed salą 32.

Ustala się zasady korzystania z toalet w szkole: klasy 1-3 (dziewczęta i chłopcy) toalety na piętrze, klasy 4-8 (dziewczęta i chłopcy) – toalety na parterze, personel – toalety przy hali sportowej.

We wszystkich pomieszczeniach “wspólnych” oraz w przypadku braku możliwości zastosowania dystansu 1,5m, uczniów obowiązują maseczki! Prosimy rodziców o wyposażenie dzieci w maseczki.

W klasach w trakcie lekcji nie ma obowiązku używania maseczek.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu jest zniesiony.

Bezwzględny nakaz noszenia maseczek i obowiązkowej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych stosuje się do wszystkich osób z zewnątrz (w tym rodzice/opiekunowie).

Naszym Kochanym Mamusiom….

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń, będących wyrazem miłości i szacunku. Święto to przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy. Każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion  kwiatów za jej bezwarunkową miłość…

Przyjmij Mamusiu proszę życzenia
Niech Ci się spełnią Twoje marzenia
Bądź zawsze pełna do mnie miłości
Niech nie zabraknie Ci cierpliwości
Niech Cię nie złoszczą moje wybryki
Niech Cię nie drażnią moje okrzyki
Niech buzia Ci się uśmiecha
Gdy postęp robi Twoja Pociecha.

Klasa 1a
Klasa 1b
Klasa 2
Klasa 3

Egzamin ósmoklasisty 25, 26 i 27 maja 2021r.

Przypominamy wszystkim, że w dniach 25, 26 i 27 maja 2021r. do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie klasy 8.

Zalecamy uczniom przyjście na godzinę 8.30. 

Powodzenia 👍

Arkusz język polski – kliknij tu – wydłużony czas – kliknij tu

Arkusz matematyka – kliknij tu – wydłużony czas – kliknij tu

Arkusz język angielski – kliknij tu – wydłużony czas – kliknij tu