MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o prawach dziecka, którą Polska ratyfikowała w 1991r.

Prawa są po to, aby wspierać Cię w rozwoju, gwarantować Ci jak najlepsze warunki do życia i pomagać w tym, aby Twój głos był słyszany. Dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności.

Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania ze strony innych dzieci jak i dorosłych.

Agnieszka Pietrzak