Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla uczniów klasy VII i VIII PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

Opiekun konkursu – Agata Nowak-Zawada (nauczyciel języka niemieckiego)

Cele konkursu:

 • Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy na temat krajów, w których język niemiecki jest językiem oficjalnym.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów oraz odmiennych zwyczajów.
 • Wdrażanie do samodzielności w zdobywaniu wiedzy.
 • Możliwość zdiagnozowania poziomu własnej wiedzy o innych krajach jako obywatela Europy.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • Rozwijanie umiejętności współzawodnictwa.

Forma konkursu i zakres wiedzy:

Test konkursowy będzie przygotowany w języku polskim (zadania zamknięte i otwarte).

Może być wymagana znajomość nazw własnych w języku niemieckim.

Pytania testowe wymagają wiedzy ogólnej w zakresie historii, kultury, polityki oraz geografii Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtenstein.

Termin konkursu: grudzień 2019

Przykładowe pytania konkursowe:

 1. Jak wygląda godło Berlina?
 2. Kto jest kanclerzem Niemiec?
 3. Podaj domenę internetową Austrii.
 4. Jak wygląda podział administracyjny Szwajcarii?
 5. Kim był Immanuel Kant?
 6. Podaj nazwę niemieckiego landu o największej powierzchni.
 7. Wymień 3 marki samochodów produkowanych w Niemczech.
 8. Ile języków urzędowych obowiązuje w Szwajcarii?
 9. W którym kraju niemieckojęzycznym są miasta: Lozanna i Bazylea?
 10. Z iloma krajami graniczą Niemcy?

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani Agata Nowak-Zawada.

mgr Agata Nowak-Zawada

SUKCES MARCELINY KANICKIEJ, uczennicy klasy II

W dniu 7.11.2019 roku w MGOKiS w Praszce odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznej o Puchar Starosty. Wzięła w nim udział uczennica klasy II naszej szkoły – Marcelina Kanicka, która w kategorii klas I – III zajęła I miejsce. Marcelinka zachwyciła publiczność oraz jury pięknym wykonaniem pieśni patriotycznej pod tytułem „ Co to jest niepodległość”. Po bardzo udanym konkursie i osiągniętym  sukcesie, Marcelinka wystąpiła jako laureatka podczas obchodów Święta Niepodległości na Koncercie Finalistów Festiwalu w Praszce. Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu Marcelinki, cieszymy się wraz z Nią, serdecznie Jej gratulujemy i życzymy  kolejnych wyśpiewanych sukcesów.

mgr Anna Krzak

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach na rok szkolny 2019/2020

WRZESIEŃ
1. Kampania wyborcza
2. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego
3. Przygotowanie planu pracy samorządu
PAŹDZIERNIK
1. Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia
2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – konkursy, wystawy, dekoracje
LISTOPAD
1. Andrzejki – dyskoteka andrzejkowa, wieczór wróżb
2. Dzień Patrona
3. Wykonywanie ozdób choinkowych przez uczniów
GRUDZIEŃ
1. Mikołajki
2. Nasze Drzewko Choinkowe – wspólne ubieranie choinki
3. Akcja ” Szlachetna Paczka”
4. Klasowe wigilie
STYCZEŃ
1. WOŚP
2. Zbiórka nakrętek
3. Bal Karnawałowy i wybór najsympatyczniejszego ucznia/ uczennicy oraz
konkurs na najładniejsze przebranie karnawałowe
LUTY
1. Akcja “Opatrunek na ratunek” i ” Zbieramy karmę dla zwierząt”
MARZEC
1. Dzień Kobiet
2. Powitanie wiosny – barwny korowód ulicami Rudnik i Dzień Szalonych Fryzur
KWIECIEŃ
1. Akcja “Góra Grosza”
MAJ
1. Akcja ” Jak nie czytam, jak czytam”
2. Terenowa gra integracyjna ( uczniowie z sąsiednich szkół)
CZERWIEC
1. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

Prace w ciągu roku szkolnego:
organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,
współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,
udział w lokalnych akcjach charytatywnych,
współudział w uroczystościach szkolnych realizowanych zgodnie z kalendarzem imprez,
pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych.

DZIEŃ PATRONA 28.11.2019

To już dziesięć lat, a jakby wczoraj…!

Uroczystość Nadania Imienia Rudnickiej Szkole, dziś  – Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy. Wspominamy, świętujemy, gdyż niezależnie od spuścizny po Mistrzu, jego znakomitej filmografii, nasza szkoła stanowi żywe świadectwo Jego woli bycia Patronem.

Po raz kolejny, spotkamy się wszyscy by uczcić Dzień Patrona.

Już nie usłyszymy,  jak kiedyś, Jego głosu przez telefon, wzruszonego i radosnego, że słuchają Go uczniowie, nauczyciele…

Zadbajmy więc o to, by dzień 28 listopada był hołdem wdzięczności  złożonym Andrzejowi Wajdzie.

Zaangażujmy się szczerze, by kolejnym  pokoleniom uczniów przybliżyć  sylwetkę laureata Oskara, ukazać wrażliwość i sposób, w jaki patrzył na świat.

Stąd też, zwracamy się do wszystkich uczniów, by zechcieli uczestniczyć w konkursach, które będą ich osobistym udziałem w tworzeniu uroczystego klimatu szacunku, wdzięczności i pamięci dla Patrona.

Konkursy :

Konkurs plastyczny dla klas 1-8 (praca indywidualna wykonana dowolną techniką) – ” Świat filmów Andrzeja Wajdy”;

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 (praca indywidualna wykonana dowolną techniką) – Laurka dla Patrona Szkoły;

Konkurs literacki – Wiersz o Patronie;

Prezentacja komputerowa o wybitnym reżyserze i jego filmach (zawierająca opis 10 najwybitniejszych  filmów  wraz z fragmentami tychże) – “Podróż z przystankami: film…”

Międzyklasowy quiz wiedzy o Andrzeju Wajdzie.

Termin oddania prac plastycznych, literackich i prezentacji komputerowych – 25 listopada 2019r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

mgr Alicja Księżarek

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej im.Andrzeja Wajdy w Rudnikach.

W piątek, 08.11.2019r. w naszej szkole uczciliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Cała społeczność  szkolna udekorowana kotylionami uczestniczyła w lekcji historii przedstawionej przez uczniów klasy drugiej, szóstej, siódmej i ósmej. Po  odśpiewaniu hymnu narodowego wszyscy uczniowie zapoznali się z historią Polski od czasu rozbiorów Polski przez powstania narodowe do  chwili  odzyskania  niepodległości. Rolę nauczycielki historii odegrała i przeprowadziła lekcję uczennica klasy VIII Aleksandra Kryściak. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, a chór szkolny wyśpiewał pieśni legionowe. Uczennica klasy drugiej Marcelina Kanicka  pięknie zaśpiewała piosenkę pt. ”Co to jest niepodległość?” W trakcie apelu  delegacja uczniów wraz z nauczycielką p. Katarzyną Pawlaczyk złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła  znicze pod pomnikiem poległych w Rudnikach. Pod koniec uroczystości wszystkie klasy otrzymały dyplomy za wykonanie gazetek klasowych związanych z odzyskaniem  przez Polskę niepodległości.

Apel zakończył się wykonaniem  pamiątkowego zdjęcia (dziękujemy p. Michałowi Włoch, które wkrótce dołączy do galerii zdjęć z ubiegłych lat, wykonanych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Dziękujemy nauczycielom, którzy przyczynili się do przebiegu  obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole: p. Zofii Jarząbek, p. Marii Bejm, p. Agnieszce Pietrzak, p. Beacie Rasztar, p. Bogdanowi Szyszce i p. Jarosławowi Marchewce.

mgr Zofia Jarząbek

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).

Przypominamy, że jest to dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniu 24.10.2019r. klasa VIII wraz opiekunami p. Sabina Zaręba i p. Agata Nowak – Zawada uczestniczyła w wyjeździe do Olesna na konferencję zorganizowaną w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dla klas VIII Szkół Podstawowych Powiatu Oleskiego. Konferencja odbywała się pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Jej organizatorem były: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Urząd Pracy z Olesna. W programie wydarzenia były prezentacje pracodawców naszego powiatu z firm: Nestro, Kler, Oras oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Głównym celem tej konferencji było przygotowanie młodzieży do podjęcia świadomej decyzji wyboru zawodu wykonywanego w przyszłości zgodnego z zainteresowaniami.

mgr Sabina Zaręba