I Rejonowy Konkurs KSIĄŻKA DAJE MOC

I Rejonowym Konkursie Książka Daje Moc zdobyliśmy:

miejsce 1 – Aleksandra Bednarek, klasa 1a, etap szkół podstawowych (nauczyciel przygotowujący Elżbieta Ptaszyńska) 

miejsce 3 – Marcelina Kanicka i Zofia Kołodziejczyk, klasa 3, etap szkół podstawowych (nauczyciel przygotowujący Anna Krzak)

Informacja: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/podn_laureaci2.htm

Ola
Marcelina i Zosia

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek

Informacja z MEiN

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. 

Prosimy o udostępnienie ich rodzicom oraz nauczycielom z Państwa placówki.

Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.   

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN 

Załączniki:

 1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
 2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
 3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
 4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

XVI Rejonowe DYKTANDO

W XVI Rejonowym DYKTANDZIE zwyciężyli:

miejsce 1 – Katarzyna Wierszak, klasa 6, etap szkół podstawowych (nauczyciel przygotowujący Beata Rasztar) 

“Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku zorganizował pierwszą część prezentacji laureatów konkursów dla uczniów, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021. Gratulacje od Starosty Kluczborskiego Mirosława Bireckiego, Wicestarosty Lesława Czernika, Członka Zarządu Artura Nowaka oraz naczelniczki Wydziału Edukacji i Sportu Joanny Neugebauer odebrali uczniowie i nauczyciele z rejonu działania PODN. Wszystkim laureatom i nauczycielom przygotowującym serdecznie gratulujemy. Druga część wręczenia nagród  14 czerwca.”

Organizacja pracy szkoły od 31.05.2021r.

Od 31 maja 2021r. w szkole obowiązują te same procedury organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego, które obowiązywały od 1 września 2020r.

Przypominamy podstawowe zapisy:

Każdej klasie zostanie przydzielona sala lekcyjna oraz miejsce, w którym będzie przebywała podczas przerw:

Klasa 1a – sala nr 28, Klasa 1b – sala nr 27, Klasa 2 – sala nr 25, Klasa 3 – sala nr 26.

Klasa 4 – sala nr 30, Klasa 6 – sala nr 7, Klasa 7 – sala nr 29, Klasa 8 – sala nr 32.

podczas przerwklasy 1-3  – hol główny na piętrze, klasa 4 – hol większy w starej części budynku (piętro), klasa 6 – świetlica, a w czasie przerw obiadowych hol główny na parterze, klasa 7 – hol główny na parterze, klasa 8 (zmiana) – korytarz przed salą 32.

przerwy na świeżym powietrzuklasy 1-3 – plac przed szkołą, klasa 4 – boisko Orlik czerwone, klasa 6 – trybuny przy boisku LZS, klasa 7 – boisko Orlik zielone, klasa 8 – trybuny przy boisku LZS.

Ustala się zasady wchodzenia do szkoły i korzystania z szatni

Klasy 1-6 wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z szatni przy holu na parterze (objaśnienie klasy 1-3 szatnia na wprost, klasy 4 i 6 szatnia na lewo). 

Klasa 7 wchodzi do szkoły wejściem przy hali sportowej i korzysta z szatni na korytarzu przy tym wejściu. Zmiana dotyczy klasy 8, która wchodzi wejściem od Orlika i szatnie ma przed salą 32.

Ustala się zasady korzystania z toalet w szkole: klasy 1-3 (dziewczęta i chłopcy) toalety na piętrze, klasy 4-8 (dziewczęta i chłopcy) – toalety na parterze, personel – toalety przy hali sportowej.

We wszystkich pomieszczeniach “wspólnych” oraz w przypadku braku możliwości zastosowania dystansu 1,5m, uczniów obowiązują maseczki! Prosimy rodziców o wyposażenie dzieci w maseczki.

W klasach w trakcie lekcji nie ma obowiązku używania maseczek.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu jest zniesiony.

Bezwzględny nakaz noszenia maseczek i obowiązkowej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych stosuje się do wszystkich osób z zewnątrz (w tym rodzice/opiekunowie).

Egzamin ósmoklasisty 25, 26 i 27 maja 2021r.

Przypominamy wszystkim, że w dniach 25, 26 i 27 maja 2021r. do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie klasy 8.

Zalecamy uczniom przyjście na godzinę 8.30. 

Powodzenia 👍

Arkusz język polski – kliknij tu – wydłużony czas – kliknij tu

Arkusz matematyka – kliknij tu – wydłużony czas – kliknij tu

Arkusz język angielski – kliknij tu – wydłużony czas – kliknij tu

Organizacja nauczania hybrydowego 24 i 28.05.2021 klasy 6 i 7

24 i 28.05.2021r. nauczanie zdalne klasy 8 i 4

24 i 28.05.2021r. klasy 6 nauczanie stacjonarne.

Przypominamy, że w dniach 2526 i 27.05.2021r. odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty

(pozostali uczniowie nie przychodzą w tych dniach do szkoły).

24 i 28.05.2021r.

Przyjście do szkoły

Klasa 7 – wejście od strony Orlika

Klasa 6 – wejście boczne przy sali gimnastycznej od strony parkingu

Szatnie

Klasa 7 przy sali 32

Klasa 6 przy sali gimnastycznej

Organizacja zajęć i przerw

Klasa 7 – sala 29, przerwy na korytarzu przed klasą (piętro)

Klasa 6 – sala 7, przerwy na korytarzu przed klasą (świetlica)

Jeśli pogoda będzie na to pozwalać, to klasa 7 wychodzi na Orlik (boisko czerwone), klasa 6 Orlik (boisko zielone).

Prowadzenie lekcji na zewnątrz (w obrębie terenu szkoły) jest dopuszczalne.

Toalety

Pomieszczenie 39 (piętro), klasa 7 i 6

W szkole obowiązują ogólne zasady MEiN, MZ i GIS:

Dystans

minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

W szkole obowiązują wszystkie poprzednie wytyczne dotyczące:

– przyprowadzania dzieci zdrowych (bez objawów) do szkoły

– zasad odbioru dzieci ze szkoły

– postępowania w razie podejrzenia choroby

– organizacji dyżurów nauczycieli na przerwach

– bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

– przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły.

Wywiadówka 19.05.2021r.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 19 maja 2021r. przewidziana jest –Wywiadówka – powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną wywiadówka odbędzie się na platformie Teams (rodzic loguje się na koncie dziecka/ucznia).

Harmonogram spotkań z wychowawcami: 

 • klasa 1a i 1b – 16.00
 • klasa 2 – 16.30
 • klasa 3 – 17.00
 • klasa 4 – 17.30
 • klasa 6 – 18.00 
 • klasa 7 – 18.30
 • klasa 8 – 19.00 

Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu na Teams, proszę o kontakt z wychowawcą poprzez email (adresy służbowe nauczycieli w zakładce Kontakt)

Krystyna Zachwatowicz-Wajda

W związku z urodzinami Pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy przesłaliśmy życzenia związane z dzisiejszym szczególnym dniem.

“Szanowna Pani,

Z okazji urodzin składamy Pani najserdeczniejsze życzenia zdrowia, samych dobrych chwil, spełniania marzeń, spokoju, licznych powodów do radości, towarzystwa wiernych przyjaciół i kochających osób; aby każdy dzień przynosił Pani mnóstwo przyjemności i zadowolenia.

Gorąco pozdrawiamy 

uczniowie, grono pedagogiczne i dyrektor szkoły”