Konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 15.12.2021r. (środa) w godz. 14.30 – 16.00  przewidziane są konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów.

Rodzice przychodząc do szkoły obowiązkowo używają maseczki i dezynfekują ręce przy wejściu.

Przypominamy również, że z nauczycielem lub wychowawcą oraz pedagogiem, psychologiem i logopedą, po uzgodnieniu wspólnego terminu możliwy jest kontakt z wykorzystaniem MS Teams (konto ucznia).

Terminy ustalamy poprzez email służbowy nauczyciela – Kontakt

Nauczanie zdalne – przygotowanie

W związku z zapowiedziami ministra zdrowia od 20 grudnia 2021r. wszystkie szkoły  przejdą na nauczanie zdalne, również my musimy do tego odpowiednio się przygotować.

  1. Należy sprawdzić czy konta uczniów są aktywne. Przypominamy, że uczeń jednym kontem loguje się do wszystkich usług: edzienniczka, MS Teams, MS Office 365 (word, excel, powerpoint, itp. itd.). Konto jest adresem email, np. piorasz38@eszkola.opolskie.pl., Hasło ucznia jest stałe (chociaż może wygasnąć i wtedy należy to zgłosić na: grzwilk72@eszkola.opolskie.pl lub piorasz38@eszkola.opolskie.pl lub napisać w edzienniku wiadomość do wychowawcy).
  2. Rodzic powinien (chociaż nie musi) mieć aktywne konto eszkoły/edziennka. Rodzic nie ma dostępu do MS Teams i MS Office 365. Rodzic posiadający konto, sam sobie zmienia hasło przez link Przywracanie dostępu do konta
  3. Szkoła posiada pulę laptopów do wykorzystania w nauczaniu zdalnym dla uczniów. Pragnąc zapewnić sprzęt tym najbardziej potrzebującym, prosimy o przemyślane zgłaszanie potrzeby wypożyczenia laptopa. Zgłoszenia proszę przekazywać do wychowawców. Ponieważ laptopy są w stałym użyciu więc najwcześniej przekazane zostaną w sobotę 18 grudnia.
  4. Nasza strona www informująca o logowaniu ucznia do MS Teams: http://psprudniki.pl/index.php/logowanie-do-teams/
  5. Nasza strona www informująca o logowaniu ucznia do MS Office 365: http://psprudniki.pl/index.php/ms-office-365-konta-uczniow/
  6. Nasza strona www informująca ucznia/rodzica o możliwości instalacji materiałów multimedialnych bez wykorzystywania płyty CD dla klas 1-3: http://psprudniki.pl/index.php/klasy-1-3-materialy-multimedialne-bez-plyty-cd/
  7. Nasza strona www informująca rodzica o dostępie do eszkoły/edziennika: http://psprudniki.pl/index.php/dla-rodzicow/e-szkola/

Ankieta, klasy 4-8

W imieniu Wydziału Pedagogiki WSZiA w Opolu, zwracam się z prośbą o możliwość przeprowadzenia badań ankietowych w klasach 4 – 8. Badania te są częścią pra częścią pracy magisterskiej pt. “Książka w świecie dziecka XXI w. na podstawie akcji czytelniczych przeprowadzonych w gminie Rudniki w latach 2016 – 2020” pod przewodnictwem Pani dr Anny Kopczak – Wirga.

Poniższa ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną zakodowane i zestawione komputerowo.

Serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Kupka – Kucharska

 

LINK DO ANKIETY:

https://forms.gle/odqRXXrXmaMyGzNb9

Wywiadówka

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 24 listopada 2021r. przewidziana jest – Wywiadówka – sprawy bieżące.

Wywiadówka odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem zasad: 

 zobowiązujemy wszystkich obecnych do dezynfekcji rąk (przy wejściu do szkoły) 

wewnątrz budynku maseczki są obowiązkowe 

Wywiadówkę rozpoczynamy o godzinie 16.30 

klasa 1, sala 26 (piętro), mgr Anna Krzak

klasa 2a, sala 28 (piętro), mgr Elżbieta Ptaszyńska

klasa 2b, sala 27 (piętro), mgr Agata Nowak-Zawada

klasa 3, sala 25 (piętro), mgr Maria Bejm

klasa 4, sala 24 (piętro), mgr Małgorzata Rzepka

klasa 5, sala 30 (piętro), mgr Alicja Księżarek

klasa 7, sala 7 (parter), mgr Anna Adamczyk-Urzyńska / mgr Katarzyna Pawlaczyk

klasa 8, sala 29 (piętro), mgr Jarosław Marchewka

Zebranie trójek Rady Rodziców 17.30, świetlica

Dzień Postaci z Bajek

Drodzy Uczniowie!

5 listopada obchodzimy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji  w piątek przebieraliście się, a teraz spróbujcie rozwiązać dwuetapowy quiz, który sprawdzi Waszą znajomość treści najpopularniejszych baśni. Zadanie nie jest obowiązkowe. Mamy raczej nadzieję, że przy jego wykonywaniu będziecie się świetnie bawić i miło spędzicie czas.

https://learningapps.org/watch?v=p70oet7b521

https://learningapps.org/watch?v=pz8yj6ntv21

Powodzenia

Prośba do Rodziców

Prośba do Rodziców.

Prosimy aby koniecznie sprawdzać dzieciom czystość głów. Pomimo dbania o higienę, coraz częściej w przedszkolach i szkołach pojawia się problem wszawicy. W związku z tym powinniśmy zachować dużą czujność w tym temacie.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 27.10.2021r. (środa) w godz. 14.30 – 16.00  przewidziane są konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów.

Rodzice przychodząc do szkoły obowiązkowo używają maseczki i dezynfekują ręce przy wejściu.

Przypominamy również, że z nauczycielem lub wychowawcą oraz pedagogiem, psychologiem i logopedą, po uzgodnieniu wspólnego terminu możliwy jest kontakt z wykorzystaniem MS Teams (konto ucznia).

Terminy ustalamy poprzez email służbowy nauczyciela – Kontakt

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Przypominamy

14 października, to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Uczniowie przychodzą bez podręczników. W szkole zgodnie z planem odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Na 2 godzinie lekcyjnej jest uroczysty apel (wszystkich obowiązuje strój galowy).

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są z nauczycielami, zgodnie z planem lekcji danej klasy.

Od godziny 12.30 przewidziana jest świetlica dla wszystkich uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu.