„Bezdomna Kartka” – VIII edycja

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas radości, zimowej refleksji i spotkań w gronie najbliższych. Już niedługo zasiądziemy przy rodzinnym stole, połamiemy się opłatkiem, wyślemy bożonarodzeniową kartkę, a w niej świąteczne życzenia. Wśród nas są jednak i tacy, którzy nie świętują w gronie rodzinnym, do których od wielu lat nie dochodzą żadne świąteczne życzenia.

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi chcą z pomocą m.in. uczniów podarować chwilę szczęścia i świątecznych wzruszeń mieszkańcom ośrodków dla bezdomnych, najuboższych oraz uzależnionych będących pod opieką Stowarzyszenia Monar.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy narysować, namalować, wykleić lub też sporządzić dowolną techniką kartkę świąteczną, dołączyć życzenia i… gotowe!

Uczniowie mogą przekazywać kartki do 13 grudnia (piątek) do godz. 10.00 do pani Agaty Nowak-Zawada, która zajmie się ich wysyłką.

Szkolny Konkursu Ortograficzny o tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII”

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII” dla klas V-VI i VII-VIII

 Organizator: Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego uczący w klasach V – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V – VI i VII – VIII wyłonieni w eliminacjach klasowych. Z każdego oddziału 4 uczniów.

Cele konkursu

 1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
 2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
 3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
 4. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.
 5. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
 6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
 7. Rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
 8. Wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym.

 

Przebieg konkursu:

Organizacja konkursu

 1. Przeprowadzany jest przez nauczycieli języka polskiego – panią Agnieszkę Pietrzak i Beatę Rasztar, które we własnym zakresie przygotowują teksty dyktand.
 2. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Uczestników do konkursu wyłania nauczyciel języka polskiego (uczący w danej klasie) na podstawie wyników, jakie uczeń osiągnął z zakresu umiejętności ortograficznych.
 4. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dowolny wybrany przez nauczyciela dzień do 6 grudnia 2019r. Etap drugi odbędzie się 13 grudnia 2019r.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 3 dni po przeprowadzonym konkursie.
 6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy członek komisji konkursowej przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia.
 7. Prace uczestników przechowywane są do końca roku szkolnego.

Zasady oceniania

 1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
 2. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną:
 1. a) Za błędy uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię “nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, pisownię wyrazów wielką literą, ą – ę  z utratą dźwięczności, zmiękczenia, pisownia wyrazów złożonych i zrostów, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów.
 2. b) Błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu ortograficznego.
 3. c) Nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:

             – błędna litera lub wyraz zostały przekreślone,

             – poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia.

 1. d) Wszelkie “przeróbki” liter uznaje się za błędy, uczeń nie może używać korektora i zmazywacza.

Nagrody

 1. Tytuł “Mistrza Ortografii” w kategorii kl. V – VI i VII – VIII otrzymuje uczeń, który popełnił jak najmniejszą ilość błędów (zasady oceniania pkt 2 a, b). Zostaje on przyznany podczas najbliższej uroczystej akademii.
 2. Dwóch/dwoje uczniów z klas VI – VIII, którzy popełnią najmniejszą ilość błędów, reprezentować będą szkołę w Rejonowym Dyktandzie w Kluczborku     

Uwagi ogólne dotyczące przebiegu konkursu

 1. Organizatorzy uczulają uczniów, że należy pisać wyraźnie, a błędy poprawiać przez skreślenie całego wyrazu i napisanie go ponownie.
 2. Nauczyciele czytają całe dyktando w celu zapoznania uczniów z jego treścią.
 3. Nauczyciele dyktują po kolei każde zdanie. Nie mówią, gdzie należy postawić kropkę, przecinek, wielką literę.
 4. Każde następne zdanie można dyktować po upewnieniu się, że wszystkie dzieci napisały zdanie poprzednie.
 5. Po napisaniu dyktanda nauczyciel czyta je jeszcze raz – dość wolno. Dzieci sprawdzają swoje zdania, poprawiają, uzupełniają ewentualne braki.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII” dla uczniów klas II i III

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
 • wyrabianie nawyku poprawnego pisania,
 • oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych ( konkurs, test, sprawdzian),
 • wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII klas II i III.

 

Organizacja konkursu, Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie w dowolnym dniu do 10 grudnia 2019r.

II etap odbędzie się 13 grudnia 2019r. Ten etap jest etapem finałowym na terenie szkoły. Wyłoni on szkolnego MISTRZA ORTOGRAFII klas II i III.

Zasady ogólne konkursu:

 1. Nauczyciele wyłaniają po 4 uczniów z każdej klasy do etapu szkolnego.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursie piszą dyktando lub rozwiązują test ortograficzny (krzyżówki, rebusy).
 3. Teksty dyktand piszą długopisem, nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę skreślają i umieszczają nad nią poprawny zapis.
 4. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
 5. Po sprawdzeniu prac zostanie wyłoniony ,,MISTRZ ORTOGRAFII” klas II i III.
 6. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy od dyrektora szkoły podczas uroczystej akademii.
 7. Po przeprowadzonym konkursie zostanie sporządzony protokół.

 mgr Agnieszka Pietrzak

„Bodaj się to spełniło, co się w tę noc każdemu przyśniło”

Andrzejki –  wyjątkowy, jedyny dzień w roku, w którym zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada nam, co nas  czeka w przyszłości ;-))

W czwartkowe popołudnie, gdy ostygły już trochę emocje towarzyszące obchodom Dnia Patrona, samorząd uczniowski wsparty przez swoich kolegów i koleżanki z klas: szóstej, siódmej i ósmej, przygotował  dla wszystkich wróżby andrzejkowe i dyskotekę. Dwa dni wcześniej dziewczęta  upiekły w szkolnej stołówce ciasteczka z wróżbami, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Niezwykłe, tajemnicze wróżki  (nasze koleżanki z ósmej klasy – Magda, Patrycja, Ola, Basia, Ida, Karolina, Patrycja, Oliwia, Magda) przepowiadały przyszłość z kart, z magicznych serc, z cyfr daty urodzenia, z butelki, z mowy kwiatów, itp , co sprawiło wszystkim wiele radości i zabawy, dostarczając poniekąd wielu przeżyć i emocji. Cieszymy się, że nadal  możemy kultywować tradycje ludowe, bowiem to co stare w tradycji andrzejkowej harmonijnie splata się z tym, co w naszej kulturze nowe, po to, by łączyć ludzi na wspólnej zabawie. 

Prawdziwe szaleństwo na parkiecie było tuż obok, podczas dyskoteki. DJ Michał X2 i Dominik spisali się wzorowo!

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić;-))

mgr Alicja Księżarek

Andrzej Wajda – człowiek z talentu, człowiek z mądrości, człowiek z Polski.

Pod takim hasłem w tym roku obchodziliśmy Dzień Patrona, który z powodzeniem nazwać można Świętem Szkoły.

Albowiem od dnia nadania naszej Szkole imienia, minęło już 10 lat! Dlatego przygotowania do uroczystych obchodów zaczęliśmy znacznie wcześniej. Na szkolnych korytarzach od kilku dni rozbrzmiewały dźwięki muzyki filmowej, wyświetlano fotorelację z wizyty Andrzeja Wajdy w rudnickiej szkole, a ozdobę stanowiły wykonane przez uczniów prace plastyczne: laurki, plakaty, portrety – dedykowane Patronowi. Tym samym, również najmniejsi zyskali możliwość utożsamienia się z wybitnymi dziełami autorstwa Andrzeja Wajdy, które dotychczas kojarzyli głównie dzięki seansom w „Kinie za rogiem”, będącym swoistym ambasadorem kultury.

Główna uroczystość miała miejsce w czwartek 28 listopada 2019r., kiedy to spotkaliśmy się wszyscy, by złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za indywidualną tożsamość, jaką Andrzej Wajda nadał naszej Szkole.

Świętowanie zaczęliśmy muzyką i wspomnieniami! Weronika Stasiak, Wiktoria Gorzelak i Mateusz Polak opowiedzieli nam historię Wielkiego Mistrza Kina, niepowtarzalnego twórcy, wyjątkowego autorytetu i wychowawcy nowych pokoleń. Marysia Molska i Daria Kałwak pięknie zaśpiewały skomponowane przez Pana Bogdana Szyszkę utwory: “Filmowy świat” i “Życie jak film”, a przewodnicząca samorządu uczniowskiego  Weronika Stasiak – piosenkę z nutą nostalgii “Dni, których nie znamy” Marka Grechuty.

Uroczysta atmosfera tego dnia przeplatała się z czasem integracji i zabawy, jaką sprawił uczniom komputerowy quiz wiedzy o życiu i dorobku wielkiego (naszego!) Reżysera. Trzyosobowe reprezentacje klas V-VIII walczyły o najlepszy wynik punktowy. Publiczność wspierała brawami swoich faworytów, ale też aktywnie szukała odpowiedzi na pytania weryfikujące znajomość filmografii Andrzeja Wajdy.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło podsumowanie wyników konkursów, które towarzyszyły Dniu Patrona, w tym projekcja najlepszej prezentacji komputerowej wykonanej przez uczennice klasy VIII: Oliwię Kołodziej i Adę Rosak oraz recytacja dwóch wyróżnionych wierszy autorstwa: Radka Kaczora z klasy VI i Dawida Bryji z klasy I. Konkursy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, wpłynęło łącznie 65 prac plastycznych, literackich i komputerowych.

Nagrody dla zwycięzców, jak i wszystkich uczestników, ufundowała Rada Rodziców, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Lista nagrodzonych

LAURKA DLA PATRONAALICJA  BRYJA – klasa 2, KAMIL  DZIUBA – klasa 3, WIKTOR  KUBASZEWSKI – klasa 1

PLAKAT

KLASY 1-3: KRZYSZTOF PILARSKI  – klasa 1, WIKTORIA WĄSIK – klasa 2, 

KLASY 5-6: PATRYCJA FAŁAT – klasa 5, NINA STANISZEWSKA – klasa  5, LENA WYDMUCH – klasa 5, KIARA SZCZĘŚĆ – klasa 5, MARTYNA KUBASZEWSKA – klasa 5, MARTA SIEJA  – klasa 6,  MARIA MOLSKA – klasa 6, 

KLASY 7-8: ALEKSANDRA  KRYŚCIAK – klasa 8, WIKTORIA BEJM – klasa 8, IGA  STANISZEWSKA – klasa 7

WIERSZ O PATRONIERADOSŁAW  KACZOR – klasa 6, DAWID BRYJA – klasa 1

PREZENTACJA KOMPUTEROWAOLIWIA KOŁODZIEJ, ADA ROSAK – klasa 8, JAKUB STOCHMIAŁEK – klasa 6, BARBARA ŻYTA – klasa 8

QUIZ WIEDZY O PATRONIEI miejsce – klasa 5, II miejsce – ex aequo klasa 7  i  8, III miejsce – klasa 6

mgr Alicja Księżarek