„Szymborskiej kolaże”

„Szymborskiej kolaże” – pod takim hasłem 8 maja 2024 r., w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, odbyły się warsztaty literacko-plastyczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach, w których uczestniczyli uczniowie klasy VII.

Warsztaty prowadziła pani Katarzyna Rząsa z Instytutu Śląskiego w Opolu, która zabrała nas w podróż po prywatnym życiu noblistki. Poznaliśmy mniej znane fakty i anegdoty z życia noblistki. Ciekawostką okazały się wydarzenia z życia Szymborskiej związane z Opolem. Prowadząca zajęcia w ciekawy sposób przedstawiła noblistkę zarówno jako wybitną poetkę, jak i zwykłego człowieka ze swoimi wadami i zaletami.

Jedną z pasji Wisławy Szymborskiej było tworzenie kolaży. W drugiej części warsztatów młodzież tworzyła własne kolaże, inspirowane twórczością noblistki. Przy użyciu papieru, gazet, kleju i nożyczek uczniowie stworzyli bardzo pomysłowe i oryginalne dzieła, które zaprezentowano na wystawie w szkole.

Warsztaty pozwoliły uczestnikom poznać Wisławę Szymborską z innej perspektywy, nie tylko jako znaną wszystkim poetkę.

Dziękujemy GOKSiR i GBP w Rudnikach za możliwość uczestniczenia w tak ciekawej formie zajęć.

Nauczyciel bibliotekarz
Jadwiga Głowacka