Ołówek dla Afryki – podsumowanie akcji

Na przełomie maja i czerwca w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka ołówków i długopisów dla uczniów z Afryki. Zorganizowaliśmy ją we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Dzieciom, które wciąż piszą kredą po tablicy i dzielą ołówki na kawałki przekazaliśmy 67 długopisów i 117 ołówków. Wszystkim darczyńcom, w tym firmie przewozowej ABX, serdecznie dziękujemy za wsparcie. Mamy nadzieję, że ten drobny gest z naszej strony sprawi, że edukacja afrykańskich dzieci będzie łatwiejsza.

Anna Kokot
Agata Nowak- Zawada