Szkolny konkurs logopedyczny

27 maja 2024 roku odbył się Szkolny Konkurs Logopedyczny dla uczniów klas I-III. Uczestniczyło w nim 24 uczniów naszej szkoły (I kl. – 9 osób, II kl. – 7 osób, III kl. – 6 osób). Celem konkursu było upowszechnianie zasad poprawności  i wyrazistości wymowy wśród dzieci, rozbudzanie motywacji u tych dzieci, które są w trakcie terapii – motywacji  do ćwiczeń logopedycznych, które są często długotrwałym, żmudnym procesem, wymagającymi cierpliwości, ale przynoszącym  pożądane  rezultaty oraz zachęcenie do publicznych występów przed rówieśnikami. Uczniowie bardzo solidnie przygotowali się do konkursu. Za włożoną pracę otrzymali dyplomy a laureaci zostali  nagrodzeni. Zmagania uczniów oceniały panie: Anna Adamczyk-Urzyńska – logopeda, Anna Kokot oraz Agnieszka Pietrzak.

  • Zwycięzcy z klasy I

I miejsce – Iga Jachymska
II miejsce – Aleksander Strugała
III miejsce – Gustaw Birlet

  • Zwycięzcy z klasy II

I miejsce – Marcel Jachymski
II miejsce – Wiktoria Trofimiec
III miejsce – Dominik Kościelny

  • Zwycięzcy z klasy III

I miejsce – Aleksander Maruszewski
II miejsce – Kaja Maruszewska
III miejsce – Zofia Basińska

Wyróżnienia otrzymali: Oliwier Marchewka oraz Jakub Stochmiałek.

Gratulujemy  wszystkim sprawności językowej i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy  na kolejne zmagania w przyszłym roku szkolnym.

Anna Adamczyk-Urzyńska
Anna Kokot