Czar teatru

„Życie jest teatrem, a aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają ”.
William Szekspir

Z okazji przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru w naszej szkole sześciu chłopców realizowało projekt edukacyjny „Czar teatru”. Celem przedsięwzięcia było inspirowanie twórczych działań, uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, nabycie umiejętności przekazywania emocji za pomocą gestu, mimiki i ruchu, wyrabianie potrzeb społecznych oraz zachęcenie do zabawy w teatr. Oliwier, Szymon, Krzysztof, Wiktor, Kuba i Mateusz pod opieką wielu nauczycieli (p. Anny Kokot, p. Agaty Nowak- Zawady, p. Agnieszki Pietrzak, p. Anny Garncarek i p. Katarzyny Pawlaczyk) wykonali szereg działań:

1. zapoznali się z fragmentami książki Marcina Przewoźniaka „Agatka- zabawa w udawanie”,
2. zaprojektowali i wykonali maski teatralne,
3. zgromadzili podstawowe informacje o teatrze,
4. wykonali wystawę tematyczną,
5. przygotowali słuchowisko do tekstów pana Bogdana Szyszki.

Podczas prac przy projekcie edukacyjnym uczniowie wykazali się kreatywnością, cierpliwością, umiejętnością pracy w grupie oraz samodyscypliną. Mamy także nadzieję, że pokochali teatr.

Anna Kokot
Agata Nowak- Zawada