Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Przypominamy

14 października, to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Uczniowie przychodzą bez podręczników. W szkole zgodnie z planem odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Na 2 godzinie lekcyjnej jest uroczysty apel (wszystkich obowiązuje strój galowy).

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są z nauczycielami, zgodnie z planem lekcji danej klasy.

Od godziny 12.30 przewidziana jest świetlica dla wszystkich uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu.