Organizacja pracy szkoły od 31.05.2021r.

Od 31 maja 2021r. w szkole obowiązują te same procedury organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego, które obowiązywały od 1 września 2020r.

Przypominamy podstawowe zapisy:

Każdej klasie zostanie przydzielona sala lekcyjna oraz miejsce, w którym będzie przebywała podczas przerw:

Klasa 1a – sala nr 28, Klasa 1b – sala nr 27, Klasa 2 – sala nr 25, Klasa 3 – sala nr 26.

Klasa 4 – sala nr 30, Klasa 6 – sala nr 7, Klasa 7 – sala nr 29, Klasa 8 – sala nr 32.

podczas przerwklasy 1-3  – hol główny na piętrze, klasa 4 – hol większy w starej części budynku (piętro), klasa 6 – świetlica, a w czasie przerw obiadowych hol główny na parterze, klasa 7 – hol główny na parterze, klasa 8 (zmiana) – korytarz przed salą 32.

przerwy na świeżym powietrzuklasy 1-3 – plac przed szkołą, klasa 4 – boisko Orlik czerwone, klasa 6 – trybuny przy boisku LZS, klasa 7 – boisko Orlik zielone, klasa 8 – trybuny przy boisku LZS.

Ustala się zasady wchodzenia do szkoły i korzystania z szatni

Klasy 1-6 wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z szatni przy holu na parterze (objaśnienie klasy 1-3 szatnia na wprost, klasy 4 i 6 szatnia na lewo). 

Klasa 7 wchodzi do szkoły wejściem przy hali sportowej i korzysta z szatni na korytarzu przy tym wejściu. Zmiana dotyczy klasy 8, która wchodzi wejściem od Orlika i szatnie ma przed salą 32.

Ustala się zasady korzystania z toalet w szkole: klasy 1-3 (dziewczęta i chłopcy) toalety na piętrze, klasy 4-8 (dziewczęta i chłopcy) – toalety na parterze, personel – toalety przy hali sportowej.

We wszystkich pomieszczeniach “wspólnych” oraz w przypadku braku możliwości zastosowania dystansu 1,5m, uczniów obowiązują maseczki! Prosimy rodziców o wyposażenie dzieci w maseczki.

W klasach w trakcie lekcji nie ma obowiązku używania maseczek.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu jest zniesiony.

Bezwzględny nakaz noszenia maseczek i obowiązkowej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych stosuje się do wszystkich osób z zewnątrz (w tym rodzice/opiekunowie).