Organizacja pracy szkoły od 18.01.2021r.

W związku z informacjami MEiN dotyczącymi rozpoczęcia nauki stacjonarnej przez uczniów klas I-III, informujemy że:

  • lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem (zakończenie I semestru jest ustalone na 29 stycznia 2021r.)
  • dokładna organizacja zostanie przekazana uczniom w poniedziałek na pierwszej lekcji
  • do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
  • prosimy aby uczniowie klas 1a, 1b i 2 weszli do szkoły wejściem głównym i klasy 1a i 1b przebierały się w szatni na wprost, natomiast klasa 2 przebiera się w szatni na lewo.
  • uczniowie klasy 3 mają wejść do szkoły wejściem bocznym przy sali gimnastycznej od strony parkingu i przebrać przy siłowni.
  • przy wejściach do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie i mają być wyposażeni w maseczki, które mają zastosowanie w przestrzeni wspólnej szkoły.

Ogólne zalecenia MEiN, MZ i GIS kliknij tu, żeby pobrać