Konsultacje indywidualne dla uczniów klasy VIII

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Godziny konsultacji ustalone są według harmonogramu:

matematykaponiedziałek 25.05.2020r. godz. 8.30 – 9.30,

język polskiwtorek 26.05.2020r. godz. 12.00 – 13.00,

język angielskiwtorek 26.05.2020r. godz. 13.00 – 14.00.

Pozostałe przedmioty będą miały ustalany harmonogram spotkań jeśli zgłoszą się uczniowie.

Zgłoszenia do konsultacji w tygodniu 25 – 29 maja powinny być zgłoszone do dnia 22 maja do godz. 14.00

Zgłoszeń dokonujemy pisząc na służbowe adresy email nauczycieli przedmiotowców

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla uczniów chcących skorzystać z konsultacji indywidualnych w szkole.

 • Uczniu
  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
  toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.