DZIEŃ PATRONA 28.11.2019

To już dziesięć lat, a jakby wczoraj…!

Uroczystość Nadania Imienia Rudnickiej Szkole, dziś  – Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy. Wspominamy, świętujemy, gdyż niezależnie od spuścizny po Mistrzu, jego znakomitej filmografii, nasza szkoła stanowi żywe świadectwo Jego woli bycia Patronem.

Po raz kolejny, spotkamy się wszyscy by uczcić Dzień Patrona.

Już nie usłyszymy,  jak kiedyś, Jego głosu przez telefon, wzruszonego i radosnego, że słuchają Go uczniowie, nauczyciele…

Zadbajmy więc o to, by dzień 28 listopada był hołdem wdzięczności  złożonym Andrzejowi Wajdzie.

Zaangażujmy się szczerze, by kolejnym  pokoleniom uczniów przybliżyć  sylwetkę laureata Oskara, ukazać wrażliwość i sposób, w jaki patrzył na świat.

Stąd też, zwracamy się do wszystkich uczniów, by zechcieli uczestniczyć w konkursach, które będą ich osobistym udziałem w tworzeniu uroczystego klimatu szacunku, wdzięczności i pamięci dla Patrona.

Konkursy :

Konkurs plastyczny dla klas 1-8 (praca indywidualna wykonana dowolną techniką) – ” Świat filmów Andrzeja Wajdy”;

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 (praca indywidualna wykonana dowolną techniką) – Laurka dla Patrona Szkoły;

Konkurs literacki – Wiersz o Patronie;

Prezentacja komputerowa o wybitnym reżyserze i jego filmach (zawierająca opis 10 najwybitniejszych  filmów  wraz z fragmentami tychże) – “Podróż z przystankami: film…”

Międzyklasowy quiz wiedzy o Andrzeju Wajdzie.

Termin oddania prac plastycznych, literackich i prezentacji komputerowych – 25 listopada 2019r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

mgr Alicja Księżarek