Wybieramy Samorząd Uczniowski!

Drodzy uczniowie!

Jak co roku, w drugiej połowie września, ruszyła w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z regulaminem, klasowe samorządy (V-VIII)  zgłaszają po dwóch kandydatów spośród siebie, którzy to opracują programy wyborcze i przedstawią je w postaci plakatów i  ulotek. Spotkanie z wyborcami  i prezentacja odbędzie się  w przeddzień wyborów, tj. 25 września,  na małej  sali gimnastycznej.

Spośród 8  kandydatów, zgłoszonych z poszczególnych klas, zostanie wyłoniona trójka samorządowców , którzy będą czynnie pracować na rzecz szkoły: przewodniczący, zastępca i skarbnik. Postarajcie się, by wybrać przewodniczącego – prawdziwego LIDERA, który odważnie podejmuje wyzwania i wkłada wysiłek w zmianę otoczenia na lepsze, który inicjuje współpracę, motywuje,  zachęca i angażuje innych do działania!

Oto nasi kandydaci do Samorządu Uczniowskiego:

  1. Anna Włóka i Martyna Kubaszewska z klasy piątej
  2. Marta Kościelna i Radosław Kaczor z klasy szóstej
  3. Zofia Musiał i Kinga Hanas z klasy siódmej
  4. Weronika Stasiak i Michał Kowalczuk z klasy ósmej.

Często wybory są zwykłym konkursem popularności w szkole, co niekoniecznie wiąże się z kompetencjami danego kandydata. To Wy, jako wyborcy,  powinniście zadbać o to, żeby zarząd składał się z odpowiednich osób. Warto wysłuchać potencjalnych kandydatów, poznać ich pomysły i umiejętności. Nie podejmujcie decyzji tylko i wyłącznie na podstawie chwytliwego hasła wyborczego lub ładnego plakatu. Głosujecie tylko na jednego kandydata, Najlepszego ;-))

Życzymy trafnych wyborów!

mgr Alicja Księżarek

kliknij aby zobaczyć galerię