Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

Informacja ze strony MEN

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

  • Termin: 24 maja br.
  • Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
  • W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.