„Czytam, bo lubię”

Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów klas I-III.

Adresat konkursu: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy  w Rudnikach

Cele konkursu: Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę. Mobilizowanie do zdobywania wiedzy. Doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości. Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbierania dzieł literackich. Pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania umiejętności i gromadzenia wiedzy. Wdrażanie do samodzielnej pracy i rozwój umiejętności podejmowania decyzji.Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Rozwijanie zdolności plastycznych. Wdrażanie do umiejętnego planowania wolnego czasu.

Organizacja konkursu: W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas I,II i III. Data rozpoczęcia i zakończenia konkursu: 10 luty – 25 maja 2020r. Prezentacja prac: 1 czerwca 2020r. Do tego czasu uczniowie zainteresowani konkursem zobowiązani są, aby w każdym miesiącu przeczytać minimum 3 książki oraz zaprowadzić zeszyt lektur, w którym zapisują: autora i tytuł przeczytanej książki oraz wykonują ilustrację najciekawszej ich zdaniem przygody. Prace będzie sprawdzać komisja wyłoniona spośród nauczycieli, opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY !!!

mgr Elżbieta Ptaszyńska