Akcja charytatywna „Nakrętki”

Zbiórka plastikowych nakrętek odbywa się w naszej szkole od kilku lat. W tym roku szkolnym zamierzamy to kontynuować. Zachęcamy wszystkie klasy, aby pod opieką wychowawców zbierały w przyszłym tygodniu korki w klasach. W piątek (07.02.2020) zostaną one zebrane, zważone i tradycyjnie przekazane rodzicom Wiktorii Moś z Zajączek. Pozyskane fundusze ze sprzedaży plastikowych nakrętek są regularnie przeznaczane na zabiegi rehabilitacyjne dla chorej Wiktorii.  

Przynosić można plastikowe nakrętki po napojach, szamponach, dezodorantach, środkach czystości itd.  Akcja pozwala nam wszystkim uświadomić sobie jak ważne jest bezinteresowne niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Wspiera też proces kształtowania postaw społecznych, uczy nas tworzenia stałych nawyków i zachowań, ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.

mgr Agata Nowak-Zawada