Czytelnik roku

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”

Maria Dąbrowska

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu Czytelnik Roku mająca zachęcić dzieci i młodzież do czytania książek. Idąc tokiem myślenia poetki, laureatki Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej, która mówiła, że: „Czytania książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” przez kolejne miesiące uczniowie naszej szkoły bawić się będą literaturą i konkurować, by na koniec roku szkolnego otrzymać zaszczytny tytuł Czytelnika Roku.

Konkursy odbywać się będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III pod kierownictwem pani Elżbiety Ptaszyńskiej, V-VI, których opiekunką jest pani Agnieszka Pietrzak i VII-VIII, których koordynatorką jest pani Beata Rasztar.

Wszyscy uczestnicy poznali już zasady i kanony ciekawych lektur. Po pierwszych etapach konkursu na wyróżnienie zasłużyli: Kamil Kałwak z klasy V i Ida Rumniak z klasy VIII.

Zachęcamy wszystkich: i dużych, i małych do czytania książek i odbywania niezwykłych podróży po najdalszych zakamarkach ludzkiej wyobraźni.

mgr Agnieszka Pietrzak