Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

 

Lp.

Przerwy świąteczne, dni wolne, termin rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego

Data

1.      

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

01.09.2020r.

2.      

Święto Niepodległości, (środa)

11.11.2020r.

3.      

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2020r.

4.      

Nowy Rok (piątek)

01.01.2021r.

5.      

Święto Trzech Króli, (środa)

06.01.2021r.

6.      

Ferie zimowe

04 – 17.01.2021r.

7.      

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06.04.2021r.

8.      

Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)

03.05.2021r.

9.      

Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny dla uczniów klas I-VII), język polski (wtorek)

25.05.2021r.

10.   

Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny dla uczniów klas I-VII), matematyka (środa)

26.05.2021r.

11.   

Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny dla uczniów klas I-VII), język obcy nowożytny (czwartek)

27.05.2021r.

12.   

Boże Ciało

03.06.2021r.

13.   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25.06.2021r.

14.   

Ferie letnie

28.06.2021r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21

Lp.

                    Data

Uwagi

1.      

02.11.2020r.

poniedziałek

2.      

30.04.2021r.

piątek

3.      

04.05.2021r.

wtorek

4.      

05.05.2021r.

środa

5.      

04.06.2021r,

piątek

 

Lp.

Spotkania z rodzicami, konsultacje, Rady Pedagogiczne kończące semestr, wywiadówki 

Data

1.

Wywiadówka organizacyjna, (środa)

16.09.2020r.

2.

Konsultacje, (środa)

21.10.2020r.

3.

Wywiadówka – poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce, sprawy bieżące, (środa)

25.11.2020r.

4.

Konsultacje. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec pierwszego semestru, (środa)

09.12.2020r.

5.

Rada Pedagogiczna  podsumowująca semestr I  (poniedziałek)

29.01.2021r.

6.

Wywiadówka – poinformowanie  rodziców o ocenach semestralnych, (środa)

03.02.2021r.

 

7.

Konsultacje,(środa)

17.03.2021r.

8.

Wywiadówka. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 2020/21, (środa).

19.05.2021r.

9.

Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna (poniedziałek)

21.06.2021r.