Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

             Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp.

Przerwy świąteczne, dni wolne, termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 (poniedziałek)

02.09.2019r.

2.

Wszystkich Świętych – dzień wolny (piątek)

01.11.2019r.

3.

Święto Niepodległości (poniedziałek)

11.11.2019r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2019r.

5.

Nowy Rok (środa)

01.01.2020r.

6.

Święto Trzech Króli (poniedziałek)

06.01.2020r.

7.

Ferie zimowe

10 – 23.02.2020r.

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04.2020r.

9.

Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny dla uczniów klas I-VII), język polski (wtorek)

16.05.2020r.

10.

Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny dla uczniów klas I-VII), matematyka (środa)

17.05.2020r.

11.

Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny dla uczniów klas I-VII), język obcy nowożytny (czwartek)

18.05.2020r.

12.

Święto Pracy – dzień wolny (piątek)

01.05.2020r.

13.

Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)

03.05.2020r.

14.

Boże Ciało

11.06.2020r.

15.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/20

26.06.2020r.

16.

Ferie letnie

27.06.2020r.

 Dodatkowe dni wolne od pracy w roku szkolnym 2019/20 

Lp.

                    Data

Uwagi

1.

02.01.2020r.

czwartek

2.

03.01.2020r.

piątek

3.

30.04.2020r.

czwartek

4.

04.05.2020r.

poniedziałek

5.

12.06.2020r,

piątek

 

Lp.

Spotkania z rodzicami, konsultacje, Rady Pedagogiczne kończące semestr, wywiadówki 

 

Data

1.

Wywiadówka organizacyjna (środa)

18.09.2019r.

2.

Konsultacje (środa)

16.10.2019r.

3.

Wywiadówka – poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce,  sprawy bieżące (środa)

27.11.2019r.

4.

Konsultacje. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec pierwszego semestru (środa)

18.12.2019r.

5.

Rada Pedagogiczna  podsumowująca semestr I (poniedziałek)

24.01.2020r.

6.

Wywiadówka – poinformowanie  rodziców o ocenach semestralnych (środa)

29.01.2020r.

 

7.

Konsultacje (środa) zawieszenie zajęć

18.03.2020r.

8.

Wywiadówka. Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 2019/20 (środa)

20.05.2020r.

9.

Konsultacje (środa)

03.06.2020r.