Podsumowanie Trenowania Bycia Dobrym

Koniec roku to również czas na podsumowanie podejmowanych działań, zatem dziękujemy Fair Play Programowi za wsparcie podczas realizacji działań i Trenowania Bycia Dobrym w 2021 roku.

Dzięki współpracy nauczycieli i dyrekcji naszej szkoły w sezonie jesiennym (wrzesień-grudzień) przeprowadziliśmy 10 lekcji football3 połączonych z wiedzą z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ skierowanych do uczniów klas I-III.

W zrealizowanych 10 zajęciach udział wzięło 224 uczniów w tym 71 dziewczynek i 153 chłopaków (32% dziewcząt i 68% chłopców).

Nasza kadra pedagogiczna uczestniczyła w certyfikowanym szkoleniu mediatorów football3 koordynowanym przez streetfootballworld. Kurs ukończyło 7 nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, edukacji specjalnej i wychowania fizycznego (100% kobiet).

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być częścią tak ważnego i potrzebnego dla młodego pokolenia programu. Dziękujemy także partnerom: UEFA Foundation for Children, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, PROO, streetfootballworld Common Goal

Z niecierpliwością czekamy na nowe wyzwania w 2022!

Katarzyna Pawlaczyk

Podsumowanie zajęć football3: wrzesień – grudzień 2021