Organizacja kształcenia zdalnego w PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

Od 25 marca 2020 r. nauczyciele naszej szkoły będą realizować podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • każda klasa ma swój adres email. Klasowy adres email i hasło zostanie Państwu przekazane przez wychowawców.
 • nauczyciel przedmiotu, przesyła na klasowy adres email, materiał do nauki i jest to podstawowy kanał komunikacji (bardzo proszę o niezmienianie ustawień klasowego adresu email)
 • uczeń (lub rodzic np. w młodszych klasach) loguje się do klasowego emaila i zapoznaje się z zadanym materiałem.
 • jeśli będą zadane prace do wykonania podlegające ocenie/weryfikacji przez nauczyciela, to takie prace wysyła uczeń/rodzic na służbowego emaila nauczyciela danego przedmiotu (http://psprudniki.pl/index.php/kontakt/).
 • w przypadku jakichkolwiek problemów z odesłaniem zadanego materiału należy kontaktować się z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą, dyrektorem szkoły (w takiej kolejności). Wykorzystać można wybrany sposób zdalnego porozumiewania się (email, edziennik, komunikator, telefon, sms).
 • jeżeli z jakichś powodów nauczyciel nie będzie mógł przekazać materiałów na klasowy adres email, będziemy do tego wykorzystywać wszystkie dostępne kanały komunikacji (edziennik, profile FB, grupy FB, komunikatory, telefony, smsy).
 • w przypadku problemów technicznych (brak możliwości uzyskania zakresu materiału drogą elektroniczną) przygotowane materiały w wersji papierowej będą do odebrania przez rodzica w szkole.
 • wszystkie problemy techniczne należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy (tak, żeby możliwe było przygotowanie wersji papierowej i umówienie terminu odbioru materiału przez rodzica)
 • materiały dla uczniów będą ukazywały się na klasowym adresie email w godzinach 9.00 – 11.00 i tam pozostaną:
  • j. polski – poniedziałek, środa, piątek
  • matematyka – wtorek, czwartek
  • j. angielski – poniedziałek, środa
  • chemia – poniedziałek
  • informatyka – wtorek
  • j. niemiecki – wtorek
  • historia/wos – środa
  • fizyka – czwartek
  • geografia – piątek
  • biologia – piątek 
  • edukacja dla bezpieczeństwa, technika, muzyka, plastyka, religia, wdżwr, wychowanie fizyczne – czwartek

Szanowni Państwo, wszyscy życzymy sobie powrotu do normalnego nauczania w szkole. Jesteśmy jednak w sytuacji, w której musimy się odnaleźć i zrobić dla naszych dzieci/uczniów wszystko, co tylko możliwe, żeby złagodzić skutki kwarantanny i kontynuować proces uczenia się. Życzę dużo cierpliwości i spokoju.