Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla uczniów klasy VII i VIII PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

Opiekun konkursu – Agata Nowak-Zawada (nauczyciel języka niemieckiego)

Cele konkursu:

 • Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy na temat krajów, w których język niemiecki jest językiem oficjalnym.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów oraz odmiennych zwyczajów.
 • Wdrażanie do samodzielności w zdobywaniu wiedzy.
 • Możliwość zdiagnozowania poziomu własnej wiedzy o innych krajach jako obywatela Europy.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • Rozwijanie umiejętności współzawodnictwa.

Forma konkursu i zakres wiedzy:

Test konkursowy będzie przygotowany w języku polskim (zadania zamknięte i otwarte).

Może być wymagana znajomość nazw własnych w języku niemieckim.

Pytania testowe wymagają wiedzy ogólnej w zakresie historii, kultury, polityki oraz geografii Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtenstein.

Termin konkursu: grudzień 2019

Przykładowe pytania konkursowe:

 1. Jak wygląda godło Berlina?
 2. Kto jest kanclerzem Niemiec?
 3. Podaj domenę internetową Austrii.
 4. Jak wygląda podział administracyjny Szwajcarii?
 5. Kim był Immanuel Kant?
 6. Podaj nazwę niemieckiego landu o największej powierzchni.
 7. Wymień 3 marki samochodów produkowanych w Niemczech.
 8. Ile języków urzędowych obowiązuje w Szwajcarii?
 9. W którym kraju niemieckojęzycznym są miasta: Lozanna i Bazylea?
 10. Z iloma krajami graniczą Niemcy?

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani Agata Nowak-Zawada.

mgr Agata Nowak-Zawada